Dla akcjonariuszy

Zasady ładu korporacyjnego

Jako spółka akcyjna świadcząca usługi finansowe dla dobra naszych klientów i w poszanowaniu wszystkich podmiotów rynku kapitałowego krzewimy kulturę dobrych obyczajów korporacyjnych i bierzemy czynny udział w przestrzeganiu zasad Ładu Korporacyjnego.

Zasady te dotyczą etycznych zachowań w świecie biznesu, a także są związane z dostosowywaniem systemu nadzoru korporacyjnego do standardów Unii Europejskiej. Respektujemy zasady ładu korporacyjnego, którego treść podaje Komisja Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z treścią Zasad ładu Korporacyjnego przyjętą przez Partner TUiR S.A. nasza działalność jest przede wszystkim zgodna z wymogami prawa, a także z zaleceniami instytucji nadzorczych. Nadrzędnym interesem spółki jest poszanowanie interesów klientów. W tym celu prowadzimy przejrzystą politykę informacyjną, która umożliwia dostęp do raportów z informacjami finansowymi, a jest on możliwy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Pod pojęciem poszanowania interesów klientów spółki rozumiemy przede wszystkim działanie na ich rzecz poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Wszystkie informacje dotyczące produktów i związanych z nimi ryzyk są rzetelne i jasno przedstawiają zarówno koszty, jak i korzyści z nabycia usług spółki.

Prowadzimy również szereg wewnętrznych systemów mających na celu zbieranie informacji dotyczących zadowolenia naszych klientów oraz naszych pracowników. Informacje te są wykorzystywane w celu podniesienia naszych standardów i jakości oferowanych usług.

 

Dokumenty do pobrania

 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. na dzień 18 czerwca 2024 r., godz. 12:00

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. na dzień 12 grudnia 2023 r., godz. 11:00

  Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godz. 15:00

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. na dzień 6 czerwca 2022 r., godz. 12:00

  Zawarcie umowy z nowym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A.

  Zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A.

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. na dzień 20 grudnia 2021 r., godz. 12:00

  Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. z dnia 28 czerwca 2021 r.

  Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

  Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A. z dnia 09.12.2020 r.

 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

  Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

  Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

  Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

  Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A.  z dnia 03.09.2020 r.

  Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A.  z dnia 13.08.2020 r.

  Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A.

  Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNER TUiR S. A.  z dnia 30.06.2020 r.