Sprawozdania i dokumenty

Dokumenty do pobrania

Schemat organizacyjny Partner TUiR S.A.

Tekst jednolity Statutu Partner TUiR S.A.

Zasady Ładu Korporacyjnego Partner TUiR S.A.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji skarg i wystąpień

Odstępstwa Partner 2023

Polityka informacyjna Partner TUiR S.A.

Przegląd Zasad Ładu Korporacyjnego w Partner TUiR S.A. 2023 rok

Informacja – Zasady Ładu Korporacyjnego