Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
Jesteśmy gotowi, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i wybrać dla Państwa najlepsze ubezpieczenie.

Kontakt w sprawie oferty ubezpieczeń

Telefon

22 534 56 55 (w godzinach urzędowych)

Email

centrala@tuirpartner.pl (całodobowo)

Kontakt w sprawie zgłoszenia szkody

Telefon

22 327 60 20 (w dni robocze od 13.00 do 15.00)

Email

szkoda@tuirpartner.pl (całodobowo)

Kontakt w innej sprawie

Telefon

22 XXX XX XX (w godzinach urzędowych)

Email

kontakt@tuirpartner.pl (całodobowo)

Dane adresowe

Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Domaniewska 41
02 – 672 Warszawa

Dane kontaktowe

Szkodę można zgłosić mailowo na adres centrala@tuirpartner.pl
lub od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 12:00,
pod numerem telefonu: 22 327 60 20.

Dane rejestrowe

Krajowy Rejestr Sądowy Nr KRS: 0000019769 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 525-10-49-437 REGON: 011861311 Wysokość kapitału zakładowego: 41.000.000 zł; opłacony w całości

Reklamacje

Zgłoś reklamację: centrala@tuirpartner.pl

Spór między klientem a Partner TUiR S.A. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Partner TUiR S.A., prowadzonego przez Rzecznika Finansowego.

Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl

Kontakt w sprawie oferty ubezpieczeń

Telefon: 22 534 56 55 (w godzinach urzędowych)

centrala@tuirpartner.pl (całodobowo)

Kontakt w sprawie zgłoszenia szkody

22 327 60 20 (w dni robocze od 8:00 do 12:00)

szkoda@tuirpartner.pl (całodobowo)

Kontakt w innej sprawie

22 XXX XX XX (w godzinach urzędowych)

kontakt@tuirpartner.pl (całodobowo)