roszczenia ubezpieczeniowe

12 świątecznych… roszczeń ubezpieczeniowych

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który większość z nas spędza w gronie rodziny i przyjaciół. To okres radości, wspólnych spotkań i wymiany prezentów. Jednakże, choć atmosfera jest pełna ciepła i radości, towarzyszą jej również pewne ryzyka i niebezpieczeństwa. Dlatego warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu, które zabezpieczy nas przed nieoczekiwanymi niespodziankami. W tym artykule przedstawimy 12 popularnych roszczeń ubezpieczeniowych, zgłaszanych ubezpieczycielom.

Czym są roszczenia ubezpieczeniowe?

Roszczenia ubezpieczeniowe to żądania wypłaty środków przez osobę ubezpieczoną lub beneficjenta w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Mówiąc prościej, są to sytuacje, w których ubezpieczony zgłasza szkodę lub stratę do swojego ubezpieczyciela w celu uzyskania odszkodowania, lub wsparcia finansowego w ramach posiadanej polisy. Takie zdarzenie może dotyczyć np. wypadku, kradzieży, czy uszkodzenia mienia.

Jakie roszczenia ubezpieczeniowe są popularne w Święta Bożego Narodzenia?

W okresie świątecznym, kiedy domy pełne są prezentów, ozdób i smakołyków, ryzyko pewnych zdarzeń rośnie. Popularne roszczenia dotyczą często uszkodzeń mienia, kradzieży prezentów, czy wypadków podczas przygotowań świątecznych.

12 najpopularniejszych roszczeń

Do najpopularniejszych roszczeń ubezpieczeniowych zgłaszanych w okresie świątecznym należą:

 1. Szkody w mieniu – Podczas intensywnych przygotowań do świąt dochodzi często do przypadkowych uszkodzeń sprzętów domowych, które możemy ubezpieczyć w ramach polisy na dom i mieszkanie.
 2. Włamania w ramach polisy mieszkaniowej – W okresie świątecznym wzrasta ryzyko włamań i kradzieży. Ubezpieczenie mieszkania lub domu może być kluczowe w takiej sytuacji.
 3. Wypadki w domu w ramach indywidualnego NNW – Przygotowywanie posiłków i dekorowanie mieszkania może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak oparzenia czy upadki. Ubezpieczenie NNW może pomóc w pokryciu ewentualnych kosztów leczenia lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 4. Awarie samochodu w ramach Assistance – podróżowanie w trakcie świąt może wiązać się z ryzykiem wypadków drogowych lub awarii pojazdu. Ubezpieczenie Assistance zapewni wsparcie w takich sytuacjach.
 5. Szkody samochodowe w ramach AC – W okresie świątecznym często towarzyszy nam pośpiech i rozkojarzenie. Nietrudno wtedy o wypadki. Polisa AC może pokryć szkody, jakie poniesie nasz samochód w trakcie podróży.
 6. Wypadki drogowe w ramach OC – Analogicznie do polisy AC, podczas nerwowej jazdy drogowej może dojść do wypadków, w których ucierpią inni. Poszkodowani często w tym okresie zgłaszają roszczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów.
 7. Pożar w domu – Niestety, dekoracje świąteczne mogą być źródłem pożaru, zwłaszcza jeśli pozostawimy je bez nadzoru. Ubezpieczenie domu może pomóc w przypadku takiej sytuacji.
 8. Zalanie mieszkania w ramach ubezpieczenia domu i mieszkania – Przeciekająca podstawa świątecznego drzewka może stać się przyczyną zalania i uszkodzenia posadzki a nawet mebli.
 9. Kradzież auta w ramach AC – Szał zakupów i zatłoczone parkingi to okazja dla złodziei samochodów, którzy zbierają wówczas największe żniwa.
 10. Wypadki na stoku narciarskim w ramach NNW – urazy i trwałe uszczerbki na zdrowiu podczas uprawiania zimowych sportów to częsta przyczyna roszczeń.
 11. Szkody na zdrowiu w ramach OC indywidualnego – Podczas świątecznej gorączki, wysiadając z auta, popychając wózek sklepowy, czy jadąc na rowerze, łatwo wpaść na przypadkowego przychodnia i doprowadzić do wypadku, w wyniku którego ucierpi i na przykład złamie rękę. Polisa OC indywidualna pokrywa takie zdarzenia.
 12. Szkody w mieniu osób trzecich – Analogicznie do powyższej sytuacji, możemy uszkodzić cenne mienie osoby trzeciej. To także jedno z częstych roszczeń kierowanych do ubezpieczycieli w okresie świąt.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia — jak zgłaszać ubezpieczycielowi?

Jeśli dojdzie do zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, najważniejsze jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu ubezpieczycielowi. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis zdarzenia, ewentualnych świadków, a także fotografie dokumentujące szkodę. W niektórych przypadkach może być konieczne sporządzenie dokumentacji przez rzeczoznawcę.

Każdy z ubezpieczycieli ma indywidualną instrukcję dotyczącą tego, jak zgłosić roszczenie w ramach posiadanej polisy. Zwykle jednak warto zacząć od kontaktu telefonicznego z konsultantem towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy roszczenia ubezpieczeniowe mogą się przedawnić?

Roszczenia ubezpieczeniowe podlegają przedawnieniu. W Polsce roszczenia związane z umowami ubezpieczenia mają 3-letni okres przedawnienia, licząc od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o możliwości dochodzenia roszczenia. Ważne jest zatem, by nie zwlekać z jego zgłoszeniem i ewentualnym dochodzeniem swoich praw w stosunku do ubezpieczyciela.

Roszczenia z ubezpieczeń w okresie świąt — podsumowanie

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, który warto spędzić w spokoju i radości. Jednakże, by uniknąć nieoczekiwanych niespodzianek, warto być przygotowanym i mieć odpowiednie ubezpieczenia, które pomogą w razie wystąpienia popularnych roszczeń ubezpieczeniowych. Zawsze pamiętajcie o terminach zgłaszania roszczeń i współpracujcie z ubezpieczycielem, aby proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo. Życzymy Wam przyjemnych Świąt.