Ubezpieczenie od uderzenia pioruna

Ubezpieczenie od uderzenia pioruna – Czy piorunochron jest obowiązkowy?

Wiosna i lato to pory roku, które wiążą się z uderzeniami piorunów i gwałtownymi burzami. Te nieprzewidywalne zjawiska atmosferyczne mogą przynieść ze sobą nie tylko spektakularne widoki, ale także potencjalne zagrożenie dla naszych domów i mienia. Jednym z narzędzi, które pomagają chronić nasze domy przed uderzeniem pioruna, jest piorunochron. Jednak czy jest on obowiązkowy w każdym domu? Odpowiedź na to pytanie oraz wiele innych informacji dotyczących ubezpieczenia od uderzenia pioruna znajdziecie w naszym artykule.

Czym jest piorunochron?

Piorunochron to urządzenie stworzone specjalnie po to, aby przyciągać i skierowywać wyładowania atmosferyczne w bezpieczny sposób. Składa się z metalowego pręta, który zazwyczaj umieszczany jest na dachu budynku, oraz sieci przewodów, które prowadzą te wyładowania w kierunku uziemienia. Dzięki temu piorunochron zapobiega bezpośrednim uderzeniom piorunów w nasze budynki i mienie, redukując ryzyko zniszczeń.

Czy każdy dom jednorodzinny musi mieć piorunochron?

Nie każdy dom jednorodzinny musi mieć piorunochron. Obowiązek instalacji piorunochronu, a mówiąc precyzyjniej — instalacji odgromowej, dotyczy przede wszystkim budynków o wysokości powyżej 15 metrów lub o powierzchni powyżej 500 m2, a także tych zbudowanych z materiałów łatwopalnych, niezależnie od ich wysokości, czy powierzchni.

Istnieją również wytyczne dotyczące wskaźnika zagrożenia piorunowego, które określają, czy dany dom powinien być wyposażony w piorunochron. Jednak nawet jeśli Twój dom nie spełnia tych kryteriów, nadal warto rozważyć instalację piorunochronu, zwłaszcza jeśli mieszkasz w rejonie, w którym występowanie burz i wyładowania atmosferyczne są częste.

Co się dzieje po uderzeniu pioruna w piorunochron?

Gdy piorun uderza w piorunochron, urządzenie to przyciąga i kieruje wyładowanie w bezpieczny sposób w kierunku uziemienia. To oznacza, że energia pioruna jest skierowywana w ziemię, a nie przemieszcza się przez nasz dom. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko uszkodzeń budynku oraz sprzętu elektrycznego.

Co może się wydarzyć, gdy dom nie ma piorunochronu?

Brak piorunochronu w domu może skutkować poważnymi konsekwencjami. W przypadku uderzenia pioruna wyładowanie atmosferyczne może uszkodzić instalacje elektryczne, sprzęt AGD, a nawet spowodować pożar.

Ponadto, w instalacji elektrycznej mogą wystąpić przepięcia, co może prowadzić do uszkodzenia urządzeń podłączonych do źródła prądu. Dlatego warto zastanowić się nad instalacją piorunochronu lub skorzystaniem z dodatkowego ubezpieczenia od uderzenia pioruna.

Czym jest przepięcie?

Przepięcie to nagłe zwiększenie napięcia w sieci elektrycznej, które może uszkodzić nasze urządzenia elektroniczne. Jest częstym skutkiem uderzenia pioruna, zwłaszcza w przypadku, gdy nie mamy piorunochronu. Przepięcie może prowadzić do uszkodzenia telewizorów, komputerów, lodówek i innych urządzeń elektrycznych.

Czy każde ubezpieczenie domu chroni przed uderzeniem pioruna?

Zacznijmy od tego, że na rynku nie znajdziemy raczej osobnego produktu, jakim jest ubezpieczenie od burzy, czy ubezpieczenie od uderzenia pioruna. Z reguły zdarzenie to traktowane jest jako zdarzenie losowe, które może uszkodzić dom lub mieszkanie, a więc przewidziane jest w standardowym ubezpieczeniu nieruchomości. Jednak nie zawsze chroni ono w tym samym zakresie.

Choć w większości ryzyko uderzenia pioruna włączone jest w ochronę od tzw. ryzyk nazwanych, w których między innymi mieszczą się pożar, gradobicie, czy zalanie, to zakres ochrony może być różny. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić treść swojej polisy i zorientować się, czy każdy rodzaj mienia objęty jest ochroną ubezpieczeniową i czy istnieją jakieś wyłączenia.

Co obejmuje ubezpieczenie od burzy?

Ubezpieczenie od burzy może obejmować różne rodzaje zniszczeń spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, w tym uszkodzenia budynku, zniszczenia sprzętu elektronicznego oraz straty związane z przepięciami. Treść polisy może się różnić w zależności od ubezpieczyciela, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), jakie przewiduje dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od burzy?

Od burzy często nie ubezpieczymy elementów znajdujących się na posesji, ale nie związanych z domem. Mogą to być altany, wolnostojący garaż, a nawet instalacja fotowoltaiczna. Jeśli natomiast mówimy o innych elementach, które nie są na stałe związane z gruntem, to ich ochrona polisą od burzy nie obejmuje wcale. Już sam namiot foliowy, który chroni warzywa, trudno będzie ubezpieczyć, podobnie jak blaszany garaż. Możemy szukać na rynku oferty, która je obejmie, ale z dużym prawdopodobieństwem byłaby to droga polisa.

Ile kosztuje ubezpieczenie od uderzenia pioruna?

Koszty ubezpieczenia od uderzenia pioruna wliczone są w koszt ubezpieczenia nieruchomości. Polisa na dom i mieszkanie może się jednak różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj i wartość mienia oraz zakres ochrony.

Przeciętnie, koszt takiego ubezpieczenia wynosi około 40-50 złotych miesięcznie. Warto zwrócić uwagę, że inwestycja ta może uchronić Cię przed znacznymi stratami nie tylko w przypadku uderzenia pioruna, ale także w przypadku innych szkód.

Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu domu i mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania i domu pozwala Ci uzyskać odszkodowanie za szkody i straty poniesione w wyniku zdarzeń losowych przewidzianych umową ubezpieczenia, w tym właśnie od burzy i uderzenia pioruna. Dlatego warto ubezpieczać nieruchomość, tym bardziej, że roczna składka to koszt nie większy niż kilkaset złotych rocznie.

Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie tego typu, skontaktuj się z nami i chroń swój dom, mieszkanie lub inny budynek przed skutkami burzy.

FAQ — Najczęściej zadawane pytania

Co obejmuje polisa od uderzenia pioruna?

Polisa od uderzenia pioruna może obejmować ochronę przed różnymi rodzajami szkód, takimi jak uszkodzenia budynku, sprzętu elektronicznego oraz straty związane z przepięciami. Treść polisy zależy od konkretnego ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od burzy?

Koszt ubezpieczenia nieruchomości, w tym od burzy może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, jak lokalizacja domu, rodzaj mienia oraz zakres ochrony. Przeciętnie, koszt takiej polisy wynosi około 40-50 złotych miesięcznie.