Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku to polisa, która pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo Twojego mienia firmowego. Zagwarantujesz sobie także to, że pokryjemy koszty związane z zaistniałą sytuacją i zapewnisz ciągłość pracy firmy.

Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwwłamaniowe mogą nie zdać swojego egzaminu. Dlatego warto wykupić dla swojej firmy polisę ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Nasza oferta została tak skonstruowana, aby dać Ci poczucie spokoju, niezbędnego do efektywnego prowadzenia działalności. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Partner TUiR S.A. oferuje Ci finansową rekompensatę za poniesione szkody.

Nasza polisa ubezpieczenia mienia firmy od kradzieży, kierowana jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zabezpieczyć majątek firmowy przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, to zapraszamy do kontaktu!

Ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku ma na celu pokrycie szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotów w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku wskazanego w polisie ubezpieczenia.

Za kradzież z włamaniem uznawane jest dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia firmowego, po wcześniejszym usunięciu wszelkich zabezpieczeń lub też otwarcia lokalu przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi albo podrobionego klucza.

Za rabunek uważa się usiłowanie lub dokonanie zaboru przedmiotu ubezpieczenia przez sprawcę, który w celu jego przywłaszczenia zastosował wobec Ubezpieczającego przemoc fizyczną lub groźbę jej natychmiastowego użycia, doprowadzając te osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

W ofercie ubezpieczenia, znajdują się zapisy o minimalnych zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych, które są wymagane żeby zaistniała odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

Szacowanie wartości mienia firmowego

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku suma ubezpieczenia może zostać ustalona w systemie na pierwsze ryzyko. Oznacza to, że nie musisz określać wartości całego mienia, jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. Określając sumę ubezpieczenia, należy kierować się szacunkiem możliwych strat podczas jednego włamania.

Minimalne wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Kluczowym aspektem polisy ubezpieczeniowej dla mienia firmowego od kradzieży z włamaniem i rabunku są zabezpieczenia posiadanego majątku. Szczegółowe wymogi dotyczące wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określone zostały w OWU.

Obowiązki związane z polisą dla firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku

Istotnym obowiązkiem, jaki należy spełnić jest niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku mienia. Zaistniałe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić naszym doradcom. Do wyceny szkód niezbędne jest również pozostawienie miejsca, w którym doszło do włamania, w nienaruszonym stanie do czasu oględzin przez rzeczoznawcę.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku?

Utrata narzędzi, sprzętu, czy też zdewastowane pomieszczenia – generują wysokie koszty związane z naprawą szkód, a niekiedy uniemożliwia to dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czego efektem mogą być znaczące straty w firmie. Wykupienie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w Partner TUiR S.A. daje pewność rzetelnej oceny szkód i wypłaty odszkodowania, możliwość zastąpienia mienia oraz powrót do standardowego funkcjonowania Twojej firmy.

Aby wybrać odpowiednie ubezpieczenie, zwróć uwagę na zakres i sumy ubezpieczenia. Istotne jest również wyszczególnienie przedmiotów podlegających ochronie. Zaliczają się do nich między innymi środki obrotowe i mienie ruchome. Dostosuj polisę do swoich wymagań i potrzeb, aby zapewnić kompleksową ochronę dla swojego przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z naszymi doradcami!

Co zyskujesz ubezpieczając mienie swojej firmy w Partner TUiR S.A.?

Wybierając ofertę naszego towarzystwa ubezpieczeniowego zyskujesz przede wszystkim poczucie finansowego bezpieczeństwa, gdyby w Twojej firmie doszło do kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakres ochrony możesz dopasować do swoich potrzeb i wymagań. Wiemy, jak istotne jest dla przedsiębiorstwa jego nieprzerwane funkcjonowanie, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić jakość naszych usług i zapewniać kompleksową ochronę firm na wielu płaszczyznach. Dołożymy wszelkich starań, by spełnić Twoje wymagania i chronić Twoją firmę na najwyższym poziomie.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!