Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Partner TUiR S.A. gwarantuje ochronę w przypadku doznania przez Ciebie skutków nieszczęśliwego wypadku. Zapewnij sobie poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej z polisą NNW.

Ubezpieczenie NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków w TuPartner świadczy ochronę w przypadku doznania przez Ciebie skutków nieszczęśliwego wypadku. Za taki uznaje się zdarzenie, które wywołane jest przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Oferowane przez nas ubezpieczenie NNW zostało przygotowane w celu zapewnienia Tobie oraz Twoim bliskim poczucia bezpieczeństwa i stabilności finansowej w przypadku śmierci. Ubezpieczenie zawarte w wariancie pełnym chroni Cię przez całą dobę, każdego dnia, tak długo, jak obowiązuje umowa ubezpieczenia.

Połączenie specjalistycznej wiedzy z wiarygodnością naszej firmy, pozwala nam na świadczenie wysokiej jakości usług, które wyróżniają się prostym i szybkim procesem wypłaty odszkodowania.

Kto może zostać objęty polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Oferowanym w Partner TUiR S.A. ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków mogą zostać objęte osoby, które w dniu jej zawierania nie ukończyły 70 roku życia

Jaki jest zakres i przedmiot polisy NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w Partner TUiR S.A. są zdarzenia, takie jak:

 • śmierć
 • trwałe inwalidztwo
 • pobyt w szpitalu
 • złamania

Zakres ubezpieczenia NNW może obejmować także inne zdarzenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków. Dlatego też zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy dopasują ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb.

Czym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku?

Sytuacją, jaka wiąże się najczęściej z chęcią wykupienia polisy NNW, jest obawa przed utratą płynności finansowej w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakie codziennie przytrafiają się milionom ludzi na całym świecie. Ich konsekwencjami mogą być koszty leczenia, rehabilitacja, konsultacja ze specjalistą, specjalistyczne zabiegi, konieczność przekwalifikowania się osoby, która doznała wypadku, a niekiedy nawet trwała niezdolność do wykonywania pracy. W takich przypadkach, które wykraczają poza możliwości finansowe poszkodowanych, z pomocą przychodzi oferowane przez Partner TUiR S.A. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW.

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, przygotowaliśmy szereg różnego rodzaju pakietów tej polisy, aby każdy mógł dopasować produkt do własnych potrzeb i wymagań. Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej sprawiło, że jesteśmy w stanie świadczyć najwyższy poziom ochrony. Dzięki naszemu ubezpieczeniu zapewnisz sobie wyższy komfort życia i zapomnisz o obawach związanych z ciągłością finansową domowego budżetu w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który może przydarzyć się Tobie lub Twoim bliskim.

Od czego chroni polisa NNW?

Nasza oferta w Partner TUiR S.A. skierowana jest do wszystkich osób, które chcą dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę finansowo w związku z wypadkiem. Przedmiotem omawianego ubezpieczenia są natomiast bezpośrednio następstwa tegoż zdarzenia dla Ubezpieczonego w trakcie trwania polisy ubezpieczeniowej. Wśród najważniejszych zalet naszej polisy NNW można wyróżnić z pewnością szeroki zakres ubezpieczenia, a także możliwość jego indywidualnego dopasowania do własnych potrzeb.

Mamy świadomość, że niektóre osoby, ze względu na wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania są znacznie bardziej narażone na nieszczęśliwy wypadek. Dlatego oferujemy zarówno podstawowy pakiet polisy, jak i rozszerzony o dodatkowe klauzule. W pierwszej opcji otrzymujesz ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poniesionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku dodatkowych klauzul, oferujemy ich szeroki zakres. Obejmują one między innymi nieszczęśliwe wypadki i ich skutki:

 • zawał serca
 • udar mózgu
 • koszty leczenia i świadczenia szpitalne
 • koszty zakupu niezbędnego sprzętu medycznego
 • koszty zakupu środków pomocniczych
 • rehabilitację
 • przekwalifikowanie zawodowe
 • trwałą lub całkowitą niezdolność do wykonywania zawodu
 • dodatkowe świadczenia dla najbliższych w przypadku śmierci, która została spowodowana nagłym wypadkiem

W Partner TUiR S.A. oferujemy w pełni zindywidualizowane pakiety medyczne, abyś mógł zapewnić sobie i swoim bliskim kompleksowe zabezpieczenie finansowe.

Jaka jest suma ubezpieczenia NNW?

Zgodnie z zapisami umowy, którą z nami zawrzesz, świadczenie zostanie wypłacone w wysokości sumy ubezpieczenia, która się w niej znajduje. Decyzja o wysokości sumy ubezpieczenia należy do Ciebie. W Partner TUiR S.A. oferujemy różne wysokości, w zależności od wybranego pakietu. Ze względu na różne rodzaje wypadków, jakie mogą się Tobie przytrafić, ustalamy oddzielnie sumę ubezpieczenia dla każdego zdarzenia. suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego świadczenia aż do jej całkowitego wyczerpania.

Jakie są wyłączenia w polisie NNW?

W Partner TUiR S.A. otwarcie mówimy o tym, że każde ubezpieczenie, czy to NNW, czy też innego rodzaju posiada ograniczenia odpowiedzialności. Szczegółową listę wyłączeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz załączonych do umowy aneksach.

Jakie są obowiązki ubezpieczonego w przypadku wystąpienia szkody?

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawiera szereg obowiązków, które musi spełnić osoba ubezpieczona w momencie zaistnienia szkody. Przede wszystkim ubezpieczony musi złagodzić skutki wypadku poprzez poddanie się opiece lekarskiej i stosując się do zaleceń lekarzy, a także niezwłocznie powiadomić TuPartner o zaistnieniu szkody. Ponadto nasz konsultant powinien otrzymać szczegółowy opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia i dokumentację medyczną. Jeśli uległeś wypadkowi powinieneś także współpracować z zakładami opieki zdrowotnej oraz podjąć aktywną współpracę z naszym zakładem ubezpieczeń w celu jak najszybszego wyjaśnienia okoliczności, w których doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na co zwrócić uwagę wybierając polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Chcesz wykupić polisę NNW dla siebie? Podczas wyboru odpowiedniego pakietu zwróć uwagę na zakres ubezpieczenia. Wybierając szerszy pakiet, z dodatkowymi klauzulami, gwarantujesz sobie kompleksową ochronę. Istotna jest także wysokość sumy ubezpieczenia. Nie powinna ona być zbyt niska, gdyż następstwa nieszczęśliwego wypadku mogą być bezpośrednio związane z wysokimi kosztami leczenia.

Ubezpieczenie NNW w Partner TUiR S.A.

W Partner TUiR S.A. dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Tobie oraz Twoim bliskim bezpieczeństwo finansowe w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej sprawia, że znamy potrzeby naszych klientów i wiemy, jak o nich zadbać. Specjalistyczna wiedza w tym zakresie oraz renoma na rynku sprawia, że jesteśmy jednym z liderów, który wspiera tysiące osób ubezpieczonych oraz ich najbliższych.

Wszystkie nasze produkty dostępne są zarówno w standardowych pakietach, jak i w pełni spersonalizowanych do wymagań naszych klientów. Szukasz polisy NNW, która nie tylko zapewni Ci kompleksową ochronę, ale także będzie oferowana na konkurencyjnych warunkach? Chcesz poznać szczegóły naszych pakietów ubezpieczeniowych? Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy pomogą Ci dobrać najoptymalniejsze rozwiązanie.