Ubezpieczenie OC pracowników agencji ochrony

Ubezpieczenie OC pracowników agencji ochrony jest wymagane określonymi przepisami prawa. Wybierz naszą polisę OC i zapewnij bezpieczeństwo finansowe swojej firmy.

Prowadzisz firmę, która świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia? W Partner TUiR S.A. oferujemy dobrowolne ubezpieczenie OC pracowników agencji ochrony. W naszej ofercie znajdziesz polisę, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania i wymagania. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty finansowe kompleksowo zabezpieczały Twoją firmę w zakresie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC pracowników ochrony

Oferta dobrowolnego ubezpieczenia OC pracowników ochrony została skonstruowana w taki sposób, aby mogła spełniać oczekiwania wszystkich naszych klientów. Gwarantujemy dzięki temu ochronę na wysokim poziomie, dającą spokój i bezpieczeństwo finansowe Tobie oraz Twoim pracownikom.

Ubezpieczenie skierowane jest do pracodawców zatrudniających pracowników wykonujących czynności zawodowe:

  • w zakresie utrzymania czystości
  • w imieniu zarządcy nieruchomości
  • w innym zakresie na rzecz pracodawcy

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pracownika za szkody rzeczowe w mieniu pracodawcy wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo odpowiedzialność cywilną pracownika wobec pracodawcy, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, a także wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych.

Ubezpieczenie ma formę ubezpieczenia grupowego.

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie OC dla pracowników ochrony w Partner TUiR S.A.?

Wybierając naszą ofertę zyskujesz gwarancję, że wypłacimy odszkodowanie za szkody wyrządzone w Twoim mieniu przez pracowników; Pracownik ochrony zyskuje natomiast ochronę przed roszczeniami pracodawcy za szkody wyrządzone w mieniu pracodawcy lub wyrządzone osobom trzecim.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC dla pracowników agencji ochrony w Partner TUiR S.A.?

Wybierając naszą ofertę ubezpieczenia OC dla pracowników ochrony osób i mienia zmniejszasz ryzyko związane z kosztami odszkodowań na skutek różnych zdarzeń związanych z wykonywaniem usługi. Dodatkowo zyskujesz także wiarygodność w oczach partnerów biznesowych i klientów. Nasza oferta jest elastyczna, dlatego możesz wybrać płatność ratalną lub jednorazową. Ubezpieczenie OC możesz dopasować do swoich potrzeb oraz wymagań. Jeśli chcesz poznać szczegóły oferty to zapraszamy do kontaktu!

PLIKI DO POBRANIA:

OWU OC pracowników agencji ochrony

Karta produktu OC pracowników agencji ochrony

Ankieta potrzeb OC pracowników agencji ochrony

ARCHIWALNE PLIKI DO POBRANIA:

Poprzednia wersja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC pracowników agencji ochrony obowiązująca od 05 czerwca 2020 r. do 29.07.2021 r.

OWU OC pracowników agencji ochrony

Karta produktu OC pracowników agencji ochrony

Ankieta potrzeb OC pracowników agencji ochrony