Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Szukasz ubezpieczenia OC dla prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej? Zależy Ci na szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej w atrakcyjnej cenie? W ofercie Partner TUiR S.A. znajdziesz ubezpieczenie OC, które spełni Twoje oczekiwania!

Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością określoną w umowie ubezpieczeniowej lub posiadaniem mienia, które wykorzystywane jest w tej działalności. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wadliwym produktem lub nienależytym wykonaniem usługi.

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

W Partner TUiR S.A. chronimy Twoją firmę w przypadku szkód wynikających z popełnienia czynu niedozwolonego, jak również i tych, które są skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, które spowodowane są nieumyślnie, w tym także wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i jego pracowników.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje odpowiedzialność cywilną za straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł, a także utracone korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby nie zaistniała szkoda

Na co zwracać uwagę wybierając OC dla działalności gospodarczej?

Najważniejszym aspektem podczas wyboru ubezpieczenia OC jest zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. Nie powinien on być zbyt wąski ponieważ otrzymasz wtedy ofertę niedostosowaną do potrzeb swojej firmy. W Partner TUiR S.A. dysponujemy zespołem specjalistów, którzy pomogą wybrać Ci zakres ubezpieczenie dostosowany do profilu prowadzonej przez Twoją firmę działalności. Dołożymy wszelkich starań, aby spełniało ono wszystkie Twoje oczekiwania i wymagania. Podczas kontaktu z naszymi doradcami ustalisz także sumę ubezpieczeniową, która pozwoli w optymalnym dla Ciebie stopniu pokryć ewentualne wydatki na odszkodowanie.

Jakie dodatkowe klauzule mogą być włączone do zakresu ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie  OC dla działalności gospodarczej możesz rozszerzyć o wiele dodatkowych klauzul:

 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pomiędzy osobami objętymi tą samą umową ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu (OC najemcy)
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pracownikom
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (OC za wykonane prace lub usługi)
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek ich zmieszania lub połączenia z produktami pochodzącymi od poszkodowanego
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego na dalszą obróbkę lub przetworzenie  wadliwych produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem bez ich mieszania lub łączenia z produktami pochodzącymi od poszkodowanego
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych,  dostarczonych, serwisowanych  lub naprawianych przez osoby objęte ubezpieczeniem
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku  z przeprowadzaniem jazd próbnych
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach gości hotelowych wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu (OC hotelu)
 • Odpowiedzialność cywilna za produkt wprowadzony do obrotu (OC za produkt)

Dzięki temu możesz dostosować pakiet ubezpieczeniowy do własnych potrzeb oraz ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Wiąże się z tym wyższa składka, ale jednocześnie zyskujesz  ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do Twoich potrzeb.

Korzyści dla Twojej firmy wynikające z polisy OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia wykorzystywanego w tejże działalności chroni Twoją firmę, jeśli w wyniku jej działań ucierpiały osoby trzecie. Zakresem ubezpieczenia objęte są zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe. W Partner TUiR S.A. możesz dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia OC działalności gospodarczej zgodnie ze specyfikacją swojej działalności, aby móc efektywnie zabezpieczyć się przed skutkami szkód jakie mogą zostać wyrządzone w związku z działalnością jaką prowadzi Twoja firma.

Jeśli chcesz skorzystać z naszego ubezpieczenia w Partner TUiR S.A. to zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy z przyjemnością pomogą Ci dobrać produkt, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania i będzie dopasowany do Twoich potrzeb.

Oferta ubezpieczenia OC działalności gospodarczej w Partner TUiR S.A.

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń, które mogą odbić się niekorzystnie na Twojej firmie. Mogą one pociągać za sobą szereg konsekwencji, w tym również finansowe. Jednym z rodzajów ubezpieczeń, które zabezpiecza Cię finansowo przed skutkami szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną przez Twoją firmę działalnością jest ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Sądy coraz częściej orzekają osobom poszkodowanym coraz wyższe kwoty odszkodowania, co w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa. Nasza ochrona w Partner TUiR S.A. sprawi, że zyskasz poczucie bezpieczeństwa, a widmo zamknięcia firmy zniknie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!