Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dopasowane do potrzeb przedsiębiorców i klientów indywidualnych, którzy chcą się zabezpieczyć na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzeń oraz danych na nich zawartych.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku to polisa, która pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo Twojego mienia firmowego. Zagwarantujesz sobie także to, że pokryjemy koszty związane z zaistniałą sytuacją i zapewnisz ciągłość pracy firmy.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje swoją ochroną urządzenia elektroniczne przenośne i stacjonarne, zewnętrzne nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności, które związane są z zastosowaniem rozwiązań, pozwalających na uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zapewnia bezpieczeństwo i spokój, a także ochronę finansową w przypadku uszkodzenia urządzeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku wartościowych i bardziej podatnych na uszkodzenia urządzeń, takich jak telefony komórkowe, laptopy czy aparaty fotograficzne.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pokrywa koszty jego naprawy lub wymiany. Ubezpieczenie można także uzupełnić o dodatkowe opcje, takie jak np. ochrona przed kradzieżą.

Oferowane przez nas ubezpieczenie sprzętu elektronicznego kierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, klientów indywidualnych oraz jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej. Polisa jest oferowana w formule All Risk co oznacza, że ochroną objęte są szkody materialne w ubezpieczonym mieniu, które powstały na skutek wszelkich zdarzeń losowych, poza tymi, które są określone w umowie jako wyłączenia i ograniczenia.

Jeśli chcesz zmienić zakres ubezpieczenia, wystarczy, że skontaktujesz się z naszymi doradcami i włączysz do umowy indywidualne klauzule dodatkowe, dopasowane do Twoich potrzeb.

Jaki sprzęt obejmuje polisa dla urządzeń elektronicznych?

W ramach oferowanej przez nas polisy na sprzęt elektroniczny, możesz ubezpieczyć wiele różnych urządzeń. Ochroną możesz objąć komputery, telefony komórkowe, dane i wymienne nośniki danych.

Sprzęt elektroniczny, który ubezpieczysz w naszym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terenie Polski, chyba że w umowie została zawarta inna, indywidualna klauzula z tym związana. Dotyczy to sprzętu przenośnego, takiego jak np. telefony komórkowe.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego należącego do firm

Według Partner TUiR S.A. sprzętem należącym do firmy są urządzenia, które stanowią Twoją własność lub użytkowane są na podstawie innego tytułu prawnego. Ważne jest, aby był on ewidencjonowany, posiadał związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i co najważniejsze – musi być wskazany w umowie ubezpieczenia.

Partner TUiR S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, które polegają na uszkodzeniach lub zniszczeniach. Mogą one być następstwem nagłych i niespodziewanych zdarzeń losowych, o ile poszczególne z nich nie zostały wyłączone z odpowiedzialności na podstawie Ogólnych Warunków Umowy.

Możesz ubezpieczyć poniższy sprzęt elektroniczny:

  • sprzęt elektroniczny stacjonarny
  • sprzęt elektroniczny przenośny
  • telefony komórkowe
  • dane i wymienne nośniki danych

Ubezpieczenie nośników danych i danych firmowych

Utrata nośników danych lub plików, które się na nich znajdują może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Koszty związane z odzyskaniem danych lub naprawą dysków twardych mogą być wysokie. Dzięki polisie ubezpieczeniowej oferowanej w Partner TUiR S.A. masz gwarancję nieodpłatnego odzyskania informacji. W ten sposób zabezpieczysz swoją firmę przed konsekwencjami, które mogą być wywołane nagłymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. 

PLIKI DO POBRANIA:

OWU sprzętu elektronicznego

Karta produktu sprzęt elektroniczny

Ankieta potrzeb sprzęt elektroniczny

ARCHIWALNE PLIKI DO POBRANIA:

Poprzednia wersja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od obowiązująca 06 lipca 2017 r. do 29.07.2021 r.

OWU sprzętu elektronicznego 

Karta produktu sprzęt elektroniczny