Nieopłacanie składki w ubezpieczeniach na życie

Nieopłacanie składki w ubezpieczeniach na życie – jakie są tego skutki?

Ubezpieczenie na życie to sposób na zapewnienie sobie i swoim bliskim wsparcia finansowego w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Jednak aby polisa pozostała ważna, konieczne jest terminowe opłacanie składek. Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? W tym artykule przyjrzymy się definicji składki ubezpieczeniowej, kosztom ubezpieczenia na życie oraz konsekwencjom związanym z nieopłaceniem składki.

Składka ubezpieczeniowa a polisa na życie — co oznaczają te pojęcia?

Składka ubezpieczeniowa to regularna płatność, którą ubezpieczony dokonuje na rzecz ubezpieczyciela w zamian za zapewnienie określonego zakresu ochrony. W przypadku ubezpieczenia na życie składka służy zabezpieczeniu ryzyka związanego z utratą życia, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub innymi ryzykami określonymi w umowie.

Polisa na życie to umowa między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku zaistnienia określonego w umowie zdarzenia.

Ile kosztuje polisa na życie i jaka jest wysokość składki?

Koszt ubezpieczenia na życie i wysokość składki zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należą:

 • wiek ubezpieczającego,
 • stan zdrowia,
 • zakres ochrony (np. czy obejmuje ona tylko śmierć, czy też inne ryzyka),
 • czasu trwania ubezpieczenia (zwykle 12 miesięcy),
 • suma ubezpieczenia (z reguły ustalana indywidualnie).

Przykładowo, młodsze osoby płacą zazwyczaj niższe składki, ponieważ ryzyko dla ubezpieczyciela jest mniejsze. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą ponosić wyższe koszty ubezpieczenia. Cena różni się też od sposobu, w jaki kupujemy ubezpieczenie. Polisę na życie możemy kupić indywidualnie, ale często także w ramach ubezpieczenia grupowego u pracodawcy. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Grupowe czy indywidualne ubezpieczenie na życie.

Cena polisy na życie często rozpoczyna się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. To nie duża kwota biorąc pod uwagę to, jak ta polisa wpływa na nasze bezpieczeństwo. Dzięki niej możemy zapewnić naszym bliskim finansowe wsparcie w przypadku naszej śmierci, a w przypadku niektórych polis, także wsparcie finansowe dla siebie samego, np. z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto zatem skorzystać z ochrony, jaką daje ten rodzaj ubezpieczenia i pamiętać o terminowym opłacaniu składek.

Jakie są popularne przyczyny nieopłacania składek ubezpieczenia na życie?

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie opóźniają lub nie dokonują płatności składek. Do najpopularniejszych należą:

 • trudności finansowe,
 • zapomnienie o terminie płatności,
 • brak przekonania o konieczności ubezpieczenia,
 • błędy administracyjne lub problemy z dostawcą usług płatniczych.

Z doświadczenia wiemy, że klienci zakładów ubezpieczeniowych najczęściej po prostu zapominają o terminie opłacania rat za ubezpieczenie, pomimo że nie chcą oni rezygnować z udzielonej ochrony. Niestety taka sytuacja rodzi poważne konsekwencje, które mają wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa gwarantowanego przez polisę.

Jakie są skutki nieopłacenia składki ubezpieczenia na życie?

Nieopłacenie składki ubezpieczenia na życie może prowadzić do różnych konsekwencji. Ich stopień uzależniony jest od przyczyn, czasu, przez jaki ubezpieczenie pozostaje nieopłacone, a wreszcie od samego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Najczęściej, w sytuacji nieopłacenia składki ubezpieczenia na życie firmy ubezpieczeniowe podejmują kroki do:

 • Zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej: Jeśli składki nie są opłacane, ubezpieczyciel może zawiesić ochronę, co oznacza, że w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w polisie, świadczenie nie zostanie wypłacone. Z reguły jest to pierwszy scenariusz, na jaki decydują się ubezpieczyciele, a po opłaceniu składki ochrona zostaje przywrócona.
 • Unieważnienia polisy: Jeśli dłuższy czas nie opłaca się składek, ubezpieczyciel może anulować polisę. Z reguły w umowie ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe określa dopuszczalny termin opóźnienia, po którym polisa zostaje unieważniona.

To jednak nie wszystko. Powyższe sytuacje mogą rodzić dodatkowe konsekwencje, do których należą:

 • Konieczność ponownego zawierania umowy: W przypadku chęci wznowienia ubezpieczenia, może być konieczne przejście przez cały proces zawierania umowy od nowa, co może wiązać się z wyższymi kosztami lub brakiem możliwości ubezpieczenia w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.
 • Problemy z uzyskaniem nowego ubezpieczenia: Historia niesolidnego płacenia składek może wpłynąć na decyzje innych ubezpieczycieli w przyszłości.

Dlaczego warto opłacać składkę ubezpieczeniową polisy na życie?

Terminowe opłacanie składek ubezpieczenia na życie jest kluczowe dla utrzymania ważności polisy i ochrony, której potrzebujesz. Warto więc dbać o regularność płatności i śledzić terminy. Nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć. Nieopłacenie składki skutkuje brakiem działania ubezpieczenia. Jeśli w tym czasie dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ani Ty, ani Twoi bliscy, nie otrzymacie świadczenia z polisy.