ubezpieczenie grupowe

Zakład pracy i ubezpieczenie grupowe – co warto na ten temat wiedzieć?

Ubezpieczenie grupowe nie zawsze jest obowiązkowe. Warto jest jednak wiedzieć, jakie możliwości nam, jako pracownikom ono daje oraz kto pokrywa jego koszty. Nie bez znaczenia jest także to, jakie rodzaje ubezpieczenia grupowego wyróżniamy i czym dokładnie różni się ono od ubezpieczenia indywidualnego. Na te i wiele innych pytań związanych z ubezpieczeniem grupowym, znajdziecie odpowiedzi w naszym poniższym artykule.

Ubezpieczenie grupowe – co to właściwie jest?

 Pierwszą i najważniejszą kwestią, od której należy zacząć temat związany z ubezpieczeniem grupowym pracowników, jest sformułowanie jego prawidłowej definicji.  Przede wszystkim, należy zacząć od tego, że ubezpieczenie grupowe pracowników może być obowiązkowe, ale nie jest to regułą. Warto jednak się na nie zdecydować, ponieważ to dodatkowa ochrona, za którą nie płacą pracownicy, tylko pracodawca.  Innymi słowy, można przyjąć, że ubezpieczenie grupowe to swego rodzaju bonus, który otrzymujemy od naszego pracodawcy.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

 Zakres ochrony ubezpieczenia grupowego jest różny, zależnie od opcji, na którą pracodawca się zdecyduje. To, co jest jednak najważniejsze, to fakt, że pracownik nie ma możliwości dopasowania ubezpieczenia grupowego do swoich indywidualnych potrzeb w taki sposób, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenie grupowe pracowników jest nieopłacalne – jest wręcz odwrotnie!

Bardzo często jest tak, że zakres ochrony ubezpieczenia grupowego obejmuje nie tylko pracowników, ale też ich rodziny. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia w pracy, jest to bardzo ważne. Nierzadko bowiem zdarza się tak, że pracownik, który uległ nieszczęśliwemu zdarzeniu, jest niezdolny do pracy przez pewien czas. W takich sytuacjach, ubezpieczenie grupowe zabezpiecza nie tylko pracownika, ale też i jego rodzinę.

Indywidualnie ustaloną kwestią – pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem – jest zakres ochrony. Pracodawca wybiera najlepszą – jego zdaniem – opcję ubezpieczenia grupowego. Kolejnym krokiem, jest poinformowanie pracowników danego zakładu pracy o tym, co dokładnie obejmuje wybrane przez pracodawcę ubezpieczenie grupowe oraz jak wysokie będą składki. Pracownicy, powinni mieć też możliwość zapoznania się z OWU wybranego pakietu ubezpieczenia.

Administracja ubezpieczeniem grupowym – na czym polega?

 Ubezpieczenie grupowe – jak każde inne – wymaga także tego, aby ktoś nim prawidłowo administrował. Chodzi przede wszystkim o regularne uzupełnianie danych osób uposażonych, dodawanie nowych pracowników oraz informowanie ich o wszelkich zmianach które w danym pakiecie ubezpieczenia się pojawią. Pracodawca może, choć nie musi, oddelegować do tego zadania konkretnego pracownika. Może też sam się tym zajmować. Z reguły jednak jest tak, że do administrowania ubezpieczeniem grupowym, jest oddelegowana konkretna osoba. Dlaczego jest to tak ważne? Przede wszystkim, chodzi o jeden z najważniejszych obowiązków związanych z administracją ubezpieczenia grupowego, a mianowicie poinstruowanie pracownika ubezpieczonego, który odchodzi z pracy o tym, że ma on możliwość kontynuowania ubezpieczenia na życie. Dlaczego ta kwestia jest tak ważna? Przede wszystkim chodzi o potencjalne szkody powstałe u ubezpieczonych (a także ich rodzin, w razie śmierci ubezpieczonych), za które w takiej sytuacji odpowiada pracodawca.

Opłata składek ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu grupowym – jak wygląda?

 Ostatnią, choć wcale nie najmniej istotną kwestią, jeśli chodzi o ubezpieczenie grupowe, jest to, jak wygląda opłacanie składek. Przede wszystkim, należy podkreślić, że w przypadku ubezpieczenia grupowego pracowników, jest to niezwykle proste. Składki pokrywane są bowiem z pensji pracownika – oczywiście po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie i udzieleniu informacji na temat ich wysokości. Jest to jednak bardzo wygodne rozwiązanie – pracownik nie musi się bowiem obawiać, że składki nie zostaną opłacone, ma zatem gwarancję ciągłości ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać o jeszcze jednej, bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o zgodzie na potrącenie składek na ubezpieczenie przez pracodawcę – zarówno z pensji jak i zasiłków. Taka zgoda, w formie pisemnej, musi trafić do pracodawcy. Zgoda taka, może znajdować się w polisie lub w deklaracji zgody. Musi ona bardzo wyraźnie wskazywać na to, że dany pracownik wyraża zgodę na potrącenie składki z jego wynagrodzenia jak również i z zasiłków (jeśli takowe pobiera). Brak wyraźnej zgody pracownika oznacza, że pracodawca nie ma prawa dokonywać potrąceń.

Podsumowanie

Ubezpieczenie grupowe pracowników, to bardzo dobra opcja, jeśli chodzi o zwiększenie zakresu ochrony.  Zabezpiecza ona nie tylko pracownika na wypadek wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, ale najczęściej też i jego najbliższych. Opłacanie składek ubezpieczeniowych jest niezwykle proste i w praktyce, pracownik nie musi się o nie martwić – są one automatycznie pobierane z jego wynagrodzenia. Najważniejsze jest to, aby pracownik wiedział dokładnie co obejmuje ubezpieczenie grupowe, którym został objęty oraz jak wysokie są składki. Pracownik powinien mieć także możliwość zapoznania się z OWU danego ubezpieczenia grupowego. Nie zapominajmy jednak, że ubezpieczenie grupowe pracowników nie zawsze jest obowiązkowe.