Ubezpieczenia przez telefon

Ubezpieczenia przez telefon – jak to zrobić?

Żyjemy w czasach, gdzie większość spraw załatwiamy zdalnie. W tym kontekście ubezpieczenia przez telefon to doskonały sposób na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Ale jak to działa i jakie rodzaje ubezpieczeń można kupić w ten sposób?

Na czym polega ubezpieczenie przez telefon?

Ubezpieczenie przez telefon polega na zawarciu umowy ubezpieczenia za pomocą rozmowy telefonicznej. To możliwość, którą oferuje coraz więcej firm ubezpieczeniowych. Proces ten jest szybki, wygodny i nie wymaga od nas osobistego stawiennictwa w biurze ubezpieczyciela. Co więcej, proces ten jest prawnie uregulowany, a bezpośrednie odniesienie do tego ma Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz 827). Znajdziemy w niej zapisy, które mówią o tym, że umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem może być zawarta na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

Punkt 1 art. 2 Ustawy brzmi:

Określenia użyte w ustawie oznaczają:

umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Dotyczy to zatem takich środków komunikacji jak:

  • telefon,
  • Internet,
  • katalog sklepu wysyłkowego.

Kluczowe jest jednak znaczenie fragmentu powyższej definicji: „do chwili zawarcia umowy włącznie;” Oznacza to, że ostatecznie, umowa musi zostać udokumentowana i zaakceptowana przez obie strony. W praktyce oznacza to, że warunki umowy muszą zostać potwierdzone pisemnie, a obie strony muszą je zaakceptować w wybranej przez siebie formie.

Ubezpieczenie samochodu przez telefon – czy można to zrobić?

W kontekście tego, co już wiemy, możemy stwierdzić, że ubezpieczenie samochodu przez telefon jest możliwe. Zresztą, coraz częściej wybierane jest także przez kierowców. Proces ten jest prosty – kontaktujemy się z wybranym ubezpieczycielem, omawiamy warunki umowy i jeżeli nam odpowiadają – umowę zawieramy.

Jakie inne rodzaje ubezpieczeń można kupić przez telefon?

Choć nie każda firma ubezpieczeniowa oferuje możliwość zawarcia umowy przez telefon, to jednak większość z nich daje taką opcję. Możemy więc bez problemu kupić ubezpieczenie samochodu, mieszkania, podróży, a także ubezpieczenia na życie czy zdrowotne. Ważne jest jednak, aby przed zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z jej warunkami.

Często rozmowa telefoniczna z klientem przez telefon uzupełniana jest poprzez przesłanie dokumentów umowy na adres e-mail, pocztą tradycyjną lub kurierem.

Umowa ubezpieczenia zawarta przez telefon – czy jest ważna?

Umowa ubezpieczenia zawarta przez telefon jest równie ważna jak umowa zawarta tradycyjnie. Wszystko jest zgodne z prawem, pod warunkiem, że ubezpieczyciel przestrzega procedur dotyczących zawierania umów na odległość, a my jako klienci dokładnie zapoznajemy się z warunkami umowy.

Czy i jak można odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej przez telefon?

Zgodnie z prawem, mamy prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do ubezpieczyciela oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ubezpieczyciel ma obowiązek przedstawić nam wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przekazać go w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia przez telefon – podsumowanie

Zawieranie ubezpieczeń przez telefon to wygodna i szybka opcja dla wszystkich, którzy cenią sobie oszczędność czasu. Warto jednak pamiętać, że mimo wszystko decyzja o wyborze ubezpieczenia powinna być przemyślana. Zapoznanie się z warunkami umowy, a także prawem do odstąpienia od umowy, to podstawa, aby później uniknąć niepotrzebnych sporów i konsekwencji.

Jeżeli zależy Ci na wygodnym zawarciu umowy ubezpieczenia, sprawdź, jak możesz to zrobić z nami. Skontaktuj się