Czy od polisy na życie trzeba zapłacić podatek

Czy od polisy na życie trzeba zapłacić podatek?

Polisa na życie jest jednym z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. Wielu z nas decyduje się na jej zakup, chcąc zabezpieczyć swoje bliskie osoby przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jednak czy wiecie, że polisa na życie może być również obłożona podatkiem? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest polisa na życie?

Polisa na życie, a inaczej ubezpieczenie na życie, to specyficzny rodzaj umowy ubezpieczeniowej, która pozwala nam zabezpieczyć nasze bliskie osoby finansowo w przypadku naszej śmierci. Podstawą takiej umowy jest zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty ubezpieczenia w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia.

Jakie zdarzenia obejmuje polisa na życie?

Podstawowy zakres ochrony w polisie na życie to śmierć ubezpieczonego. Niemniej jednak wiele polis na życie oferuje również ochronę w przypadku:

  • poważnego zachorowania,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • niezdolności do pracy
  • czy też hospitalizacji.

Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb ubezpieczonego oraz od tego, jakie ryzyka chce on zabezpieczyć.

Komu wypłacane jest świadczenie z tytułu polisy na życie?

Kiedy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie zgodnie z zawartą umową. O ile zdarzeniem tym jest śmierć ubezpieczonego, świadczenie otrzymają uposażonego przez niego osoby (najczęściej są to członkowie rodziny). Oczywiście ubezpieczony w umowie musi wskazać osoby uposażone, w tym osobę główną i osobę, której zostanie wypłacone świadczenie w sytuacji, gdy główny uposażony nie żyje.

Jeśli jednak ubezpieczony nie wskazał osób uposażonych lub one nie żyją, świadczenie zostanie wypłacone jego krewnym zstępnym w kolejności dziedziczenia, po przeprowadzeniu sprawy spadkowej.

Świadczenie z polisy może zostać wypłacone także ubezpieczonemu, jeżeli wystąpi on o nie z tytułu zdarzeń innych niż śmierć objętych ochroną.

Polisa na życie a podatek, czyli o jakim podatku mowa?

Zarówno ubezpieczony, jak i uposażeni przez niego do świadczenia i jego bliscy, mogą się zastanawiać, czy z chwilą otrzymania świadczenia z polisy, będą musieli zapłacić podatek. Dlaczego?

Najczęstszym powodem, dla którego osoby te zastanawiają się nad koniecznością zapłaty podatku, jest niewiedza o tym, jak takie świadczenie jest traktowane na gruncie prawa i czy stanowi dochód w pojęciu skarbowym. Zatem, czy świadczenie z polisy na życie jest objęte podatkiem dochodowym?

Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

W przypadku polis na życie, których przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie ochrona życia i zdrowia, ubezpieczony nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymywanych świadczeń.

No dobrze, ale co to właściwie znaczy, że przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie ochrona życia i zdrowia? Otóż wyróżniamy 3 rodzaje polisy na życie:

  • polisę ochronną — opłacając regularnie składki, zyskujemy gwarancję wypłaty świadczeń zgodnie z warunkami umowy,
  • polisę oszczędnościową — na życie dziecka lub dożycie osoby dorosłej, gdzie potencjalne oszczędności są wypłacane w formie świadczenia ubezpieczeniowego i nie są dochodem kapitałowym.
  • polisę inwestycyjną — tu składki dzielone są na dwie części: ochronną i inwestycyjną, gdzie część inwestycyjna pracuje na zysk.

Jak już wspomnieliśmy, polisa ochronna nie jest objęta podatkiem dochodowym. Ponieważ potencjalne oszczędności z polisy oszczędnościowej nie są dochodem kapitałowym, tu również nie ma podatku, ale co z polisą inwestycyjną? Czy od niej trzeba płacić podatek? Odpowiedź brzmi: i tak i nie.

Ubezpieczenie na życie — kiedy trzeba zapłacić podatek?

Polisa inwestycyjna to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestowaniem. Decydując się na ten produkt, składka dzielona jest na część ochronną i inwestycyjną. Część ochronna nie podlega opodatkowaniu, ale co z częścią inwestycyjną?

Inwestowanie ma na celu pomnażanie zgromadzonego kapitału. Z prawnego punktu widzenia, wypracowany przez inwestycje zysk stanowi zatem dochód. Oznacza to, że podlega on podatkowi od zysków kapitałowych — tzw. podatku Belki. Podatek Belki wynosi 19%. Czy to dużo?

Załóżmy, że po kilku latach opłacania składek ubezpieczenia, zgromadziliśmy na koncie inwestycyjnym 10 000,00 zł. W ciągu kolejnego miesiąca zysk od tej kwoty wyniósł 10%, czyli 1000 zł, ale zgodnie z polskim prawem 19%, czyli 190 zł musieliśmy zapłacić na skarb państwa.

Polisa na życie a podatek — wnioski

Podsumowując, w większości przypadków, świadczenie z tytułu polisy na życie jest zwolnione z podatku, jeśli polisa skupia się wyłącznie na ochronie życia i zdrowia. Jednak, w przypadku polis inwestycyjnych, które gromadzą oszczędności i inwestują je, należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych.