ubezpieczenie od kradzieży

Jakie zabezpieczenia w firmie obniżą składkę za ubezpieczenie od kradzieży?

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem to jedno z kluczowych narzędzi, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać do zabezpieczenia swoich aktywów. Nie tylko oferuje ono finansową rekompensatę za straty, ale także pełni funkcję prewencyjną, zachęcając do stosowania efektywnych metod ochrony. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu, jak odpowiednie zabezpieczenia antykradzieżowe mogą nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo firmy, ale także znacząco obniżyć koszty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży — słów kilka

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem to polisa, która chroni przedmioty należące do firmy przed stratami finansowymi wynikającymi z kradzieży w wyniku włamania do budynku, wymagającego sforsowania zabezpieczeń przed dostępem na teren firmy. Ubezpieczenie może obejmować także rabunek, czyli kradzież w wyniku napadu i użycia przemocy.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować zarówno mienie materialne, jak i niematerialne, zapewniając spokój umysłu właścicielom biznesu. Dzięki niej, ubezpieczony możesz otrzymać odszkodowanie pieniężne za poniesione straty w wyniku kradzieży. Mienie, jakie obejmuje ubezpieczenie od kradzieży to najczęściej:

  • wyposażenie (meble, maszyny, sprzęty),
  • wartości pieniężne (np. gotówka pozostawiona w kasie sklepu),
  • środki obrotowe (np. towary handlowe).

Szczegółowy zakres ubezpieczenie, jak i przedmioty, które obejmuje, uzależnione są od konkretnej polisy. Każdy z ubezpieczycieli ma prawo ustalić własne warunki umowy, dlatego przed zakupem warto dokładnie przeanalizować ofertę i sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia od kradzieży w firmie?

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od wielu czynników, w tym zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia, która może być ustalana indywidualnie, a także od rodzaju prowadzonego biznesu, lokalizacji i rodzajów stosowanych zabezpieczeń. Wysokość składki za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem dla biura z pewnością będzie inna od składki dla sklepu, w którym znajduje się towar handlowy i choć zaczyna się średnio od kilkuset złotych rocznie to może wynieść nawet kilka tysięcy.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje jednak zniżki od podstawowej ceny polisy od kradzieży, jeśli miejsce, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia — w tym wypadku mienie firmy — ma zabezpieczenie antykradzieżowe. Jakie to zabezpieczenia?

Jakie zabezpieczenia mogą obniżyć składkę za ubezpieczenie od kradzieży?

Zabezpieczenia, które mogą obniżyć składkę za ubezpieczenie od kradzieży to m.in. systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu i telewizja przemysłowa.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przy określaniu warunków umowy dla ochrony ubezpieczeniowej i wycenie polisy biorą pod uwagę ryzyko wystąpienia zdarzenia, objętego ochroną. Innymi słowy, oceniają, jak duże jest ryzyko kradzieży w danym miejscu. Jeśli zatem zadbasz o odpowiednie zabezpieczenia antykradzieżowe, towarzystwo uwzględni je przy ocenie i uzna za mniejsze niż dla takiego samego miejsca prowadzenia biznesu bez zabezpieczeń.

Im mniejsze ryzyko, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić Ci odszkodowanie, dlatego składka polisy będzie niższa. Obniżyć to ryzyko możesz poprzez:

  • konstrukcyjne elementy antykradzieżowe np. drzwi lub okna z systemem zabezpieczającym,
  • montaż systemów alarmowych,
  • montaż systemów kontroli dostępu,
  • stały dozór agencji ochrony,
  • kamery do monitoringu.

Co możesz ubezpieczyć od kradzieży w firmie?

Przedmiotem ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku może być niemal całe mienie ruchome, w tym meble, sprzęty, maszyny, a nawet wartości pieniężne i środki obrotowe, jednak nie każda polisa obejmuje je w podstawowym wariancie — część z nich często dostępna jest jako opcja dodatkowa rozszerzenia ubezpieczenia.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda to w TUiR Parnter, skontaktuj się z nami lub sprawdź więcej informacji tutaj: ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.