Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym

Wypadek samochodowy to stresująca sytuacja, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Jednym ze sposobów na złagodzenie skutków finansowych takiego zdarzenia jest uzyskanie odszkodowania. W tym artykule omówimy, kto może uzyskać odszkodowanie, jak działają polisy OC i AC, oraz jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać odszkodowanie po wypadku.

Kiedy mówimy o wypadku drogowym, a kiedy o kolizji?

Wypadek drogowy to zdarzenie drogowe, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd, w wyniku którego osoba zostaje ranna lub ginie. Kolizja drogowa to zdarzenie drogowe, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd, w wyniku którego nie ma osób rannych ani zabitych, a jedynie szkody materialne.

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Odszkodowanie po wypadku samochodowym lub kolizji mogą uzyskać osoby poszkodowane, czyli te, które doznały szkód w wyniku wypadku. Dotyczy to nie tylko kierowców, ale także pasażerów, pieszych czy rowerzystów. Odszkodowanie może obejmować pokrycie kosztów leczenia, naprawę lub wymianę zniszczonego mienia, a także inne straty finansowe wynikające z wypadku.

Odszkodowanie dla kierującego pojazdem

Kierujący pojazdem może uzyskać odszkodowanie po wypadku lub kolizji drogowej:

 • z OC sprawcy, jeśli jego pojazd został uszkodzony w wyniku zderzenia.
 • z OC sprawcy, jeśli odniósł obrażenia lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, który został spowodowany przez innego uczestnika drogi.
 • z OC zarządcy drogi publicznej, jeśli z powodu wadliwej nawierzchni, ucierpi na zdrowiu lub uszkodzi swój pojazd.
 • z własnej polisy AC, jeśli taką posiada, za szkody spowodowane w pojeździe z własnej winy.
 • z NNW komunikacyjnego, jeśli odniósł uszczerbek na zdrowiu, o ile ma wykupioną taką polisę (NNW kierowcy i pasażerów nie jest obowiązkowe).

Odszkodowanie dla pasażerów

Pasażerowie pojazdu, podobnie jak kierowca, mogą uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, jeśli w wyniku zdarzenia odnieśli obrażenia lub szkody na mieniu. Odszkodowanie może obejmować m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, a także odszkodowanie za utracone zarobki.

Odszkodowanie dla pieszych i rowerzystów

Piesi i rowerzyści również mogą uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, jeśli w wyniku zdarzenia odnieśli obrażenia lub szkody na mieniu. Odszkodowanie może obejmować m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, a także odszkodowanie za utracone zarobki.

Jak działa OC pojazdu po wypadku drogowym?

Ubezpieczenie OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) pokrywa szkody wyrządzone przez posiadacza pojazdu innym osobom i ich mieniu. Oznacza to, że jeśli jesteś sprawcą wypadku, Twoje ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy pojazdu poszkodowanego, jego leczenia i innych strat.

Ubezpieczenie OC pojazdu to obowiązkowe ubezpieczenie, które powinien wykupić każdy kierowca. Jednak, należy pamiętać, że OC nie pokrywa szkód poniesionych przez pojazd sprawcy wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, należy:

 1. Zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia — Zgłoszenie szkody można dokonać telefonicznie, pisemnie lub online. Do zgłoszenia należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak protokół policyjny, formularz zgłoszenia szkody oraz dokumenty potwierdzające poniesione szkody.
 2. Współpracować z ubezpieczycielem — Ubezpieczyciel może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub o udział w oględzinach uszkodzonego pojazdu. Należy rzetelnie odpowiadać na pytania ubezpieczyciela i dostarczać mu wszystkie niezbędne informacje.
 3. Czekać na decyzję ubezpieczyciela — Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia szkody i wypłatę odszkodowania (termin może być wydłużony w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub opinii).

Jak zgłosić szkodę, gdy sprawca nie ma ważnego OC?

Jeśli sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, odszkodowanie można uzyskać z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Aby zgłosić szkodę do UFG, należy:

 1. Zgłosić szkodę na policję — Policja sporządzi protokół z miejsca zdarzenia, który będzie niezbędny do zgłoszenia szkody do UFG.
 2. Wypełnić formularz zgłoszenia szkody — Formularz można pobrać ze strony internetowej UFG lub otrzymać w oddziale UFG.
 3. Dołączyć niezbędne dokumenty — Do formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć m.in. protokół policyjny, dowód rejestracyjny pojazdu poszkodowanego oraz dokumenty potwierdzające poniesione szkody.
 4. Czekać na decyzję UFG — UFG ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia szkody i wypłatę odszkodowania (Termin może być wydłużony w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub opinii).

Kiedy potrzebne jest oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji jest potrzebne, gdy w wyniku zdarzenia nie ma osób rannych ani zabitych, a jedynie szkody materialne. Oświadczenie powinno zawierać m.in. dane osobowe uczestników zdarzenia, dane pojazdów, opis zdarzenia oraz szkód.

Co zrobić, gdy sprawca ucieknie z miejsca wypadku?

Jeśli sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia, należy jak najszybciej zgłosić to na policję. Policja sporządzi protokół z miejsca zdarzenia, który będzie niezbędny do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Co się stanie z ubezpieczeniem OC, gdy to Ty jesteś sprawcą wypadku?

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, Twoje ubezpieczenie OC pokryje szkody wyrządzone innym osobom i ich mieniu. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji kierowcy często tracą zniżki za bezszkodową jazdę i w niektórych przypadkach może dojść do wzrostu składki ubezpieczeniowej.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od utraty zniżek, warto je rozważyć przed zakupem polisy.

Jak działa polisa AC po wypadku drogowym?

Ubezpieczenie AC (autocasco) chroni Twój pojazd przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Oznacza to, że jeśli jesteś sprawcą wypadku, Twoje ubezpieczenie AC pokryje koszty naprawy pojazdu, nawet jeśli sam jesteś winny zdarzenia.

Należy jednak pamiętać, że zakres ochrony AC może się różnić w zależności od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak uzyskać odszkodowanie z AC?

Aby ubiegać się o odszkodowanie z AC, należy:

 1. Zgłosić szkodę ubezpieczycielowi — Zgłoszenie szkody można dokonać telefonicznie, pisemnie lub online. Do zgłoszenia należy dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak protokół policyjny, formularz zgłoszenia szkody oraz dokumenty potwierdzające poniesione szkody.
 2. Współpracować z ubezpieczycielem — Ubezpieczyciel może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub o udział w oględzinach uszkodzonego pojazdu. Należy rzetelnie odpowiadać na pytania ubezpieczyciela i dostarczać mu wszystkie niezbędne informacje.
 3. Czekać na decyzję ubezpieczyciela — Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia szkody i wypłatę odszkodowania.

Co się stanie z moją polisą AC, gdy spowoduje wypadek drogowy?

Jeśli jesteś sprawcą wypadku i posiadasz ubezpieczenie AC, w niektórych przypadkach może dojść do wzrostu składki ubezpieczeniowej lub nawet do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Należy sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) swojego ubezpieczyciela, aby dowiedzieć się, jakie są konsekwencje spowodowania wypadku dla Twojej polisy AC.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym — podsumowanie

Uzyskanie odszkodowania po wypadku samochodowym może być skomplikowanym procesem, ale znajomość swoich praw i obowiązków może znacznie go ułatwić. W tym artykule przedstawiliśmy podstawowe kroki, jakie należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy oraz z własnego AC. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i może wymagać indywidualnego podejścia.

Dodatkowe wskazówki:

 • W przypadku kolizji warto sporządzić szkic z miejsca zdarzenia i zrobić zdjęcia uszkodzeń pojazdów.
 • Należy zachować wszystkie dokumenty związane z wypadkiem, takie jak protokół policyjny, faktury za naprawy i rachunki za leczenie.
 • W razie wątpliwości lub problemów z uzyskaniem odszkodowania można zwrócić się o pomoc do prawnika specjalizującego się w prawie odszkodowawczym.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących odszkodowania powypadkowego należy skonsultować się z prawnikiem lub z towarzystwem ubezpieczeniowym.