Ubezpieczenie-firmy

Ubezpieczenie firmy — co obejmuje i ile kosztuje?

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Zatrudniasz kilka osób? A może zarządzasz całkiem sporym biznesem? Przyda Ci się ubezpieczenie firmy. Czasem jest ono wręcz obowiązkowe. Nie wiesz od czego miałbyś ubezpieczyć swoje przedsiębiorstwo? Jaki jest zakres ubezpieczenia i czy to w ogóle się opłaca? W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje ubezpieczenie firmy, ile ono kosztuje i co dzięki niemu zyskasz. Koniecznie przeczytaj.

Co obejmuje ubezpieczenie firmy?

Ubezpieczenie firmy ma na celu ochronę przed różnymi ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rodzaj ryzyka, na które firma może być ubezpieczona, oraz koszty polisy, zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy, liczba pracowników, wartość majątku firmy oraz specyfika branży. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń dla firm?

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń dla firm. Niektóre z nich to:

 • ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), które chroni firmę przed roszczeniami z tytułu uszkodzenia mienia lub szkód osobowych powstałych w wyniku działalności firmy;
 • ubezpieczenie mienia firmy, chroniące przed stratami wynikającymi z różnych zdarzeń, takich jak pożar, powódź, kradzież;
 • ubezpieczenie od utraty zysku, które pokrywa utracone zyski firmy wynikające z przerw w działalności spowodowanych nieszczęśliwymi zdarzeniami;
 • ubezpieczenie floty pojazdów, zabezpieczające przed stratami wynikającymi z wypadków drogowych;
 • ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych, chroniące przed skutkami ataków hakerskich;
 • ubezpieczenia grupowe dla pracowników, chroniące ich lub ich bliskich na wypadek utraty zdrowia, lub życia.

Wiele z tych ubezpieczeń jest dobrowolne, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC firmy, które dla niektórych branż jest obowiązkowe. Wynika to ze specyfiki działalności określonych zawodów, do których wykonywania wymagana jest specjalistyczna wiedza i umiejętności. Właśnie dlatego osoby wykonujące niektóre zawody zobowiązane są wykupić OC zawodowe. Regulują to Rozporządzenia Ministra Finansów.

Czym jest OC zawodowe?

Ubezpieczenie OC zawodowe to polisa, która zabezpiecza osoby wykonujące określone profesje przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z roszczeń trzecich stron. Roszczenia te mogą wynikać z błędów, zaniedbań lub niewłaściwego wykonania usług. Przykłady zawodów, dla których ubezpieczenie OC zawodowe jest wymagane, to lekarze, adwokaci, architekci, księgowi, doradcy finansowi, czy brokerzy ubezpieczeniowi.

Od czego warto wykupić ubezpieczenie firmy? Jakie ryzyka zabezpieczyć?

Jak wspomnieliśmy, wybór rodzaju ubezpieczenia zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przedsiębiorstwa, liczby pracowników i wartości majątku firmy. Wśród ryzyk, które warto zabezpieczyć, są: uszkodzenie mienia, utrata zysków, odpowiedzialność cywilna, ryzyka cybernetyczne, szkody wyrządzone przez pracowników i wiele innych. Zastanówmy się nad tym, jakie ryzyka mogłyby spowodować największe szkody dla firmy.

Uszkodzenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, zalania, czy kradzieży to duże obciążenie finansowe dla biznesu. Często wiąże się z tym utrata zysków, gdyż firma przez pewien czas nie może prowadzić swojej działalności. Warto zatem zadbać o ubezpieczenie majątku firmy, które pozwoli uzyskać odszkodowanie. Czy jednak ten rodzaj ubezpieczenia jest najważniejszy?

Wydaje się, że najważniejsze z punktu widzenia firmy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie ma nic gorszego, niż szkody wyrządzone klientom, kontrahentom i osobom trzecim. Brak zadośćuczynienia może prowadzić do utraty zaufania wobec firmy, a powszechny rozgłos o braku odpowiedzialności nawet do jej upadku. Dlatego, nawet gdy nie jest to wymagane, warto zdecydować się na ubezpieczenie OC firmy. Czy tylko tyle?

Jakie branże są szczególnie narażone na wiele ryzyk?

Niektóre branże, takie jak budownictwo, transport, medycyna czy informatyka, mogą być szczególnie narażone na wiele ryzyk związanych z prowadzeniem działalności. Dlatego firmy działające w tych branżach często wybierają różne rodzaje ubezpieczeń. Przyjrzyjmy się temu bliżej i weźmy pod lupę dwie popularne branżę — logistyczną i budowlaną.

Pakiet ubezpieczeń dla firmy logistycznej

Każda firma zajmująca się transportem, zarówno tym małym, jak i nieco większym powinna rozważyć zakup ubezpieczeń chroniących przed różnymi ryzykami. Dlaczego? Ponieważ zajmuje się przewozem przedmiotów należących do jej klientów, transportuje zatem cudzy majątek. Podczas transportu może z kolei dojść do różnego rodzaju wypadków. A to nie jedyny powód, dla którego firmy logistyczne powinny wybrać szeroki zakres ochrony. Dobrym pomysłem jest zakup:

 • ubezpieczenia OC przewoźnika, chroniącego przed roszczeniami wynikającymi z uszkodzenia lub utraty towarów w trakcie transportu.
 • ubezpieczenie mienia obejmującego przechowywane towary (Firmy logistyczne posiadają często magazyny, w których przechowują towary. Ubezpieczenie mienia może zabezpieczyć firmę przed stratami wynikającymi z różnych zdarzeń, takich jak pożar, powódź, kradzież);
 • ubezpieczenie floty pojazdów, czyli zbiorczej polisy komunikacyjnej obejmującej odpowiedzialność cywilną, ale też dodatkowe warianty ochrony;
 • ubezpieczenia cybernetycznego, gdyż w dobie digitalizacji, firmy logistyczne korzystają z zaawansowanych systemów zarządzania łańcuchem dostaw, które mogą być narażone na ataki hakerskie.

Pakiet ochronny dla firmy budowlanej

Na nieco inne niebezpieczne zdarzenia narażona jest firma budowlana i jej pracownicy. Dlatego też warto rozważyć tutaj ubezpieczenia, które obejmą swoim zakresem typowe dla tej działalności ryzyka. Mogą do nich należeć:

 • ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych (OC firmy budowlanej) – Ubezpieczenie to chroni przed szkodami powstałymi w wyniku prowadzenia działalności budowlanej.
 • ubezpieczenie „wszystkich ryzyk budowlanych” (Contractors’ All Risks insurance, CAR) lub montażowych (EAR) – To ubezpieczenie obejmuje szkody związane z niespodziewanymi i nieprzewidywalnymi okolicznościami, takimi jak pożar, powódź, kradzież, wandalizm czy błędy konstrukcyjne, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych. CAR zazwyczaj obejmuje również ubezpieczenie sprzętu budowlanego i szkody wyrządzone osobom trzecim.
 • ubezpieczenie gwarancyjne — W przypadku niektórych kontraktów budowlanych, firma może być zobowiązana do dostarczenia gwarancji na wykonane prace. Ubezpieczenie gwarancyjne zapewnia, że w razie niespełnienia lub złamania warunków kontraktu przez wykonawcę, ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez inwestora.
 • ubezpieczenie sprzętu budowlanego — Ubezpieczenie to chroni maszyny i sprzęt budowlany firmy przed szkodami lub przed szkodami i kradzieżą (w zależności od oferty polisy).

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

Jak się domyślasz, na cenę ubezpieczeń dla firmy wpływ ma wiele czynników i może znacząco się różnić. Inne ryzyka bowiem związane są prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej a inne w przypadku dużej korporacji, czy chociażby średniej wielkości przedsiębiorstwa. Koszty mogą się także różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela i oferowanego przez niego pakietu ubezpieczeniowego.

Wspomnieliśmy już o tym, ale podkreślmy raz jeszcze, że na koszt ubezpieczenia firmy wpływają m.in. rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy, liczba pracowników, wartość mienia firmy, historia szkód, indywidualne cechy firmy. W tym kontekście nie można podać nawet przybliżonych wartości, a wszystko dlatego, że zakres ubezpieczenia, na jaki zdecyduje się firma może być zupełnie różny.

Jedyne, co możemy spróbować wycenić, to koszt polisy OC dla jednoosobowej działalności gospodarczej, w której właściciel jest jedynym pracownikiem i wykonuje zawodów obarczony obowiązkiem posiadania OC. Na przykład księgowy, radca prawny czy notariusz, w związku z prowadzeniem działalności musi zapłacić co najmniej kilkaset złotych rocznie za ochronę odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie firmy — podsumowanie

Ubezpieczenie firmy jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia zależy od wielu czynników i może wymagać porady specjalisty. Pamiętaj, że ochrona ubezpieczeniowa może przynieść korzyści nie tylko w przypadku niespodziewanych szkód, ale również poprzez poprawę reputacji firmy wśród klientów i partnerów biznesowych. Sprawdź, jaką ochronę możesz zyskać, wybierając ofertę ubezpieczeń dla biznesu w Partner TUiR S.A.