Rodzaje-ubezpieczeń-w-Polsce

Rodzaje ubezpieczeń w Polsce — które polisy warto wykupić?

Mając na uwadze nieprzewidywalność życia w dzisiejszych czasach, warto myśleć o ubezpieczeniach w szerokim kontekście. Ubezpieczenia zapewniają nam ochronę finansową w przypadku różnych zdarzeń losowych. Część z nich dotyczy nas samych, inne chronią naszych bliskich, nasz majątek i skutki naszych działań, a jeszcze inne nasz biznes. W zasadzie ubezpieczyć możemy siebie i wiele innych rzeczy. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, a w tym artykule przyjrzymy się im bliżej, aby pomóc Ci zrozumieć, które z nich warto wykupić.

Dlaczego ubezpieczenia są ważne?

Ubezpieczenia pełnią ważną rolę w naszym życiu, zapewniając nam poczucie bezpieczeństwa i ochronę finansową w przypadku nieoczekiwanych sytuacji. Bez odpowiedniego ubezpieczenia możemy napotkać trudności finansowe w chwili wypadków, chorób, kradzieży lub innych niespodziewanych zdarzeń. Właściwe ubezpieczenie może zapewnić nam spokój ducha i pomóc w pokryciu kosztów związanych z naprawą, leczeniem lub odbudową.

Rodzaje ubezpieczeń

W Polsce możemy mówić o ubezpieczeniach komercyjnych (gospodarczych), czyli tych, które kupujemy we własnym zakresie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, a także o ubezpieczeniach niekomercyjnych, towarzyszących naszemu życiu zawodowemu i opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Idąc dalej, możemy dokonać podziału ubezpieczeń na te:

 • osobiste,
 • majątkowe,
 • komunikacyjne,
 • turystyczne,
 • inwestycyjne,
 • społeczne,
 • zdrowotne.

Przyjrzyjmy się im bliżej, zaczynając przewrotnie od tej drugiej grupy.

Ubezpieczenia ZUS — społeczne i zdrowotne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to organizacja zajmująca się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń. Definicję tę zaczerpnęliśmy zresztą bezpośrednio ze strony ZUS.

To, co istotne w przypadku tego rodzaju ubezpieczeń to fakt, że ubezpieczenia te towarzyszą naszemu życiu zawodowemu. Jako osoby zatrudnione na etacie podlegamy ubezpieczeniom ZUS. Dzieje się tak także wtedy, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą.

Oczywiście część z tych ubezpieczeń jest obowiązkowa, a część dobrowolna. Nie będziemy tu jednak wchodzić w szczegóły, bo to dość rozległy temat na zupełnie inny czas. Chcemy jednak przybliżyć Ci temat samych ubezpieczeń ZUS, których rozróżniamy głównie dwa rodzaje — ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne to te, które zabezpieczają nas finansowo na wypadek choroby, jak i naszej przyszłości po okresie aktywności zawodowej, a więc po tym, jak osiągniemy wiek emerytalny. Rozróżniamy tu ubezpieczenia:

 • emerytalne — ubezpieczenie inwestycyjne, którego celem jest gromadzenie środków finansowych na naszą przyszłą emeryturę;
 • rentowe — ubezpieczenie, które gwarantuje otrzymanie świadczeń pieniężnych na wypadek utraty dochodów wskutek inwalidztwa;
 • wypadkowe — ubezpieczenie pozwalające otrzymywać świadczenia pieniężne w razie utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;
 • chorobowe — ubezpieczenie pozwalające otrzymywać świadczenia i zasiłki przysługujące ubezpieczonemu w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby (np. zasiłek opiekuńczy, rehabilitacyjny).

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najważniejszych rodzajów ubezpieczeń. Dzięki niemu możemy uzyskać dostęp do opieki medycznej i leczenia w razie potrzeby. Ubezpieczenie zdrowotne może obejmować wizyty u lekarza, hospitalizację oraz badania diagnostyczne. Składki, które odprowadzamy lub są za nas odprowadzane na to ubezpieczenie do ZUS trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia, który rozdysponowuje je na jednostki publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia gospodarcze to te, które oparte są na umowie pomiędzy dwoma podmiotami. Stąd ich nazwa. Jednym z tych podmiotów zawsze jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, drugim z kolei osoba fizyczna lub inny podmiot gospodarczy, który poprzez zakup polisy chce zabezpieczyć swoje interesy. Rozróżniamy tu ubezpieczenia osobowe i majątkowe.

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe to te, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłaty umówionej sumy pieniężnej lub umówionego świadczenia ubezpieczonemu w chwili zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia. Należą do nich:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia zdrowotne (opieka prywatna).

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe z kolei to te, w których ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie zdarzenia. Należą do nich ubezpieczenia:

 • turystyczne,
 • rolnicze,
 • komunikacyjne,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • nieruchomości,
 • ubezpieczenia dla przedsiębiorstw przemysłowych (związane z prowadzeniem danej działalności gospodarczej).

W ubezpieczeniach majątkowych wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy:

 • OC komunikacyjne,
 • OC zawodowe,
 • OC dla rolników,

Do ubezpieczeń dobrowolnych zaliczamy m.in.:

 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenia komunikacyjne (poza OC).

*Mała uwaga: Choć ubezpieczenia nieruchomości nie należą do obowiązkowych, zakup takiej polisy może być wymagany przez bank udzielający kredytu na zakup nieruchomości.

Przyjrzyjmy się bliżej jednym i drugim.

Ubezpieczenie osobowe — rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia osobowe zapewniają ochronę finansową dla osób fizycznych w różnych sytuacjach życiowych. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń osobowych, które można wykupić w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji. Do najpopularniejszych należą polisa na życie, NNW, czy ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to forma zabezpieczenia finansowego dla naszych bliskich w przypadku naszej śmierci. Polisa na życie umożliwia wypłatę świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego, które może być wykorzystane na pokrycie kosztów pogrzebu, spłatę długów lub jako wsparcie dla pozostawionej rodziny. Ubezpieczenie na życie może być również korzystne jako inwestycja długoterminowa, umożliwiając gromadzenie kapitału.

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków chroni przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak wypadki komunikacyjne, upadki, złamania, utrata zdolności do pracy lub trwałe uszkodzenia ciała.

Ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia ochronę medyczną w przypadku choroby lub wypadku. Pokrywa koszty wizyt lekarskich, hospitalizacji, badań diagnostycznych i innych usług medycznych, a czasem także leków. Dzięki niemu możemy skrócić czas oczekiwania w kolejkach do lekarzy publicznej służby zdrowia.

Ubezpieczenia majątkowe — rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe chronią naszą własność materialną, taką jak domy, mieszkania, samochody i inne mienie przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami. Mają na celu zapewnienie ochrony finansowej w przypadku szkód, strat lub kradzieży. 3 najpopularniejsze ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenie nieruchomości, OC pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem. Jednak do tych ubezpieczeń mogą także należeć wszelkiego rodzaju assistance, autocasco itp.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości, czyli polisa na dom lub mieszkanie chroni naszą nieruchomość przed szkodami spowodowanymi przez różne zdarzenia losowe, takie jak pożar, zalanie, kradzież, wandalizm i inne przewidziane w umowie, którą zawieramy z ubezpieczycielem. Może obejmować zarówno budynki, jak i ich zawartość, taką jak meble, sprzęt elektroniczny, ubrania i inne przedmioty wewnątrz nieruchomości.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej — OC pojazdu chroni nas przed kosztami związanymi z wypadkami drogowymi i szkodami spowodowanymi przez nasze pojazdy. Obejmuje odszkodowanie dla poszkodowanych osób lub koszty naprawy ich mienia.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie mienia obejmuje chronienie naszego mienia domowego, takiego jak sprzęt elektroniczny, biżuteria, meble, sprzęt AGD, ubrania i inne przedmioty. Zapewnia ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem lub utratą mienia w wyniku różnych zdarzeń, takich jak pożar, powódź, zalanie, włamanie itp.

Jak wybrać potrzebną polisę ubezpieczeniową?

Podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Należą do nich:

 1. Ochrona finansowa — Najważniejszym czynnikiem jest określenie naszych potrzeb związanych z ochroną finansową. Musimy rozważyć, jakie ryzyka chcemy zabezpieczyć i jaką kwotę ubezpieczenia potrzebujemy.
 2. Dostępność usług — Przed wyborem konkretnej polisy ubezpieczeniowej warto sprawdzić dostępność usług i sieć placówek medycznych lub warsztatów samochodowych, które współpracują z daną firmą ubezpieczeniową. Wybierając ubezpieczenie zdrowotne, upewnijmy się, że mamy dostęp do renomowanych specjalistów.
 3. Porównanie ofert ubezpieczeniowych — Również istotne jest porównanie ofert ubezpieczeniowych różnych firm. Przeglądając różne polisy, możemy porównać ich zakres ochrony, koszty oraz opinie innych klientów. Warto również skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże nam znaleźć najkorzystniejszą ofertę dostosowaną do naszych potrzeb.

Rodzaje ubezpieczeń — podsumowanie

Ubezpieczenia są nieodłączną częścią naszego życia i mogą uchronić nas przed finansowymi konsekwencjami różnych zdarzeń, jakie nas spotykają. Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, samochodowe, nieruchomości i na życie. Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej wymaga analizy naszych potrzeb, porównania ofert i rozważenia kosztów i korzyści.

Pamiętajmy, że ubezpieczenia mogą dać nam spokój ducha i pomóc w pokryciu nieoczekiwanych wydatków, gdy dojdzie do zdarzenia, którego się nie spodziewamy. Sprawdź, jakie rodzaje ubezpieczeń możesz zakupić w Partner TUiR S.A. i chroń to, co jest dla Ciebie ważne.