Mężczyzna w garniturze z podniesionym kciukiem w górę. OC dla działalności gospodarczej.

OC dla działalności gospodarczej — wszystko, co musisz wiedzieć

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to przede wszystkim swoboda w działaniu i podejmowaniu decyzji. Niestety mogą one niejednokrotnie doprowadzić do pewnych szkód wyrządzonych osobom trzecim i inny podmiotom. Tymczasem nie wszyscy samozatrudnieni decydują się na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które mogłoby ich chronić w takich przypadkach. Czujemy się zobowiązani wyjaśnić, dlaczego warto je mieć. W tym artykule podpowiemy też, kto jest zobowiązany posiadać OC dla działalności gospodarczej i co grozi za jego brak. Koniecznie przeczytaj.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy. Warto dodać, że mianem jednoosobowej firmy określamy także te działalności, które zatrudniają pracowników, a wyraz „jednoosobowe” odnosi się w tym przypadku do osób, w których władaniu pozostaje taka działalność, czyli ich właścicieli.

Cel ubezpieczenia OC firmy jednoosobowej

Celem ubezpieczenia OC firmy jednoosobowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale co to właściwie znaczy? Z określeniem ty najczęściej spotykamy się w przypadku polisy dla samochodu, jednakże ochroną w zakresie OC można objąć tak naprawdę różne przedmioty, w tym m.in. działalność gospodarczą, prowadzoną jednoosobowo.

Dzięki posiadaniu polisy OC, w chwili wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w wyniku prowadzenia działalności, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w zakresie objętym ubezpieczeniem. Aby wyjaśnić to jeszcze prościej, powiedzmy, że prowadzisz działalność, w której oferujesz usługi minikoparką. Zleceniobiorca wynajął Cię do wykopania stawu na działce, a w czasie pracy nieumyślnie uszkodziłeś mu dach garażu. W takiej sytuacji większość ubezpieczycieli oferując polisę OC dla jednoosobowych firm, pokryje koszty naprawy tego dachu.

Jak widzisz, prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Pomyśl tylko, co zrobiłbyś w sytuacji, gdybyś nie miał takiego ubezpieczenia, a poszkodowany zobowiązałby Cię do zapłaty zadośćuczynienia. Czy jesteś na to gotowy?

Czy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

Polisa OC dla firm jednoosobowych w określonych przypadkach jest obowiązkowa. Wynika to wprost z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. z późn. zmianami. Aktualna treść polisy zobowiązuje do zawarcia polisy OC m.in. takich specjalistów, jak:

  • pośrednik w obrocie nieruchomości,
  • rzecznik majątkowy,
  • notariusz, adwokat i radca prawny,
  • doradca podatkowy, księgowy i rewident,
  • architekt i inżynier budownictwa,
  • zarządca nieruchomości,
  • organizator imprez masowych,
  • podmiot świadczący usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
  • podmiot związany z transportem lądowym,
  • opiekun dziecka.

Jeśli zamierzasz zarejestrować firmę, warto sprawdzić, czy treść tej ustawy zobowiązuje Cię do posiadania polisy OC. Z drugiej strony, nawet jeśli nie masz prawnego obowiązku posiadania OC w związku z wykonywaną przez Ciebie działalnością, to i tak warto jest ją ubezpieczyć.

Zastanów się tylko, czy sposób, w jaki wykonujesz swoją działalność, nie mógłby na którymś etapie, doprowadzić do nieumyślnego spowodowania szkód osobie trzeciej. Nawet skórka od banana na sklepowej podłodze może stać się przyczyną roszczeń klienta, który się przez nią przewróci i skręci kostkę. Czy jesteś w takiej sytuacji gotów mu pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni?

Jak wygląda ochrona ubezpieczeniowa polisy OC dla firmy jednoosobowej?

Ubezpieczenie OC firmy odnosi się do szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością. Co więcej, szkody te mogą zostać wyrządzone w różny sposób, zarówno poprzez wykonanie czynów niedozwolonych, zdarzenia losowe, jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia. Co więcej,

Ubezpieczenie OC firmy może obejmować szkody wyrządzone przez Ciebie, jak i Twoich pracowników, albo podmioty, którym zleciłeś wykonanie jakiegoś etapu zlecenia. Na przykład dostawców towarów, które sprzedałeś w swoim sklepie. Oczywiście zakres ubezpieczenia uzależniony jest konkretnej oferty ubezpieczeniowej. Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują rozszerzenie podstawowego zakresu ochrony o szkody będące następstwem różnych nieprzewidzianych sytuacji.

Co grozi za brak polisy OC działalności gospodarczej?

Ponieważ ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej jest obowiązkowe tylko dla wybranych zawodów, to tylko one muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku braku posiadania ważnej polisy. Kary przewidziane są przez Ustawodawcę, jednak wśród nich znajduje się kara grzywny, zawieszenie praw do wykonywania zawodu, cofnięcie koncesji, a nawet kara ograniczenia wolności. Należy więc pilnować ważności polisy i przestrzegać obowiązku jej posiadania.

Jakie korzyści przynosi firmie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Brak konieczności pokrycia szkody z własnej kieszeni, możliwość zadośćuczynienia za szkody, poprawa wizerunku firmy w oczach klienta i kontrahenta to najważniejsze zalety posiadania polisy OC. Możemy dodać do nich poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

 OC firmy pozwala także zmniejszyć ryzyko związane z utratą zaufania do firmy, w chwili, gdyby ta nie była w stanie wypłacić należnego odszkodowania pokrzywdzonym w związku z prowadzeniem działalności. To wszystko sprawia, że nawet nie mając prawnego obowiązku posiadania OC, warto skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeń i kupić OC dla swojej firmy.

Na co zwrócić uwagę, wybierając OC dla Twojej firmy?

Pierwszą rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, wybierając ofertę ubezpieczenia dla Twojej działalności, jest zakres ochrony. Dokładnie sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie i czy przewidziane są w nim wszystkie ryzyka typowe dla Twojej branży.

Kolejną rzeczą jest suma ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych nie może być ona mniejsza niż określona przez Ustawodawcę, jednak w przypadku pozostałych branż, oferty już kilku ubezpieczycieli mogą się znacznie różnić.

Sprawdź też, jakie wyłączenia (klauzule) przewidziane są w polisie. Każdy z ubezpieczycieli określa warunki, w których wypłata odszkodowania nie będzie możliwa. Najczęściej ich treści znajduje się w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Ubezpieczenie OC firmy jednoosobowej — podsumowanie

Jak widzisz, ubezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma duży sens, nawet jeśli nie jesteś do niego zobowiązany. Istnieje wiele potencjalnych sytuacji, w których możesz wyrządzić szkodę osobom trzecim. Nie zawsze w wyniku rażącego niedbalstwa, a bardzo często nieumyślnie. Za wszystkie jednak możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a pokrzywdzony może domagać się wypłaty odszkodowania. Posiadając ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej, nie musisz martwić się o to, skąd weźmiesz na nie środki.