Wypadek samochodowy z nieubezpieczonym kierowcą

Wypadek samochodowy z nieubezpieczonym kierowcą? Sprawdź, co zrobić, gdy sprawca wypadku nie ma OC.

Wypadek samochodowy może przytrafić się każdemu, a jego konsekwencje mogą być opłakane w skutkach, zarówno dla poszkodowanych przez sprawcę, jak i samego sprawcy, zwłaszcza jeśli sprawca wypadku nie ma obowiązkowego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej). W tym artykule przyjrzymy się krok po kroku temu, co należy zrobić, gdy dochodzi do kolizji lub wypadku z udziałem nieubezpieczonego kierowcy.

Brak OC: dlaczego ryzykujemy jazdą bez OC?

Kolizja lub wypadek drogowy niesie ze sobą wiele konsekwencji, wśród których należy wymienić możliwe straty w mieniu, czy uszczerbek na zdrowiu, a nawet ewentualną utratę życia. Dlatego też ustawodawca nakłada na wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązek zakupu polisy OC.

Nieubezpieczony kierowca, czyli osoba, która nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, naraża siebie i innych uczestników ruchu na poważne konsekwencje. Ubezpieczenie OC chroni poszkodowanych w przypadku wypadków spowodowanych przez danego kierowcę. Dzięki temu, osoby poszkodowane mogą otrzymać odszkodowanie na pokrycie kosztów naprawy samochodu, opieki medycznej oraz innych strat, jakich doznają.

Konsekwencje braku OC

Brak OC sprawcy wypadku może prowadzić do wielu problemów, zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanych. W przypadku kolizji z nieubezpieczonym kierowcą, poszkodowany może mieć trudności z uzyskaniem należnego odszkodowania za wyrządzone mu szkody. W takim przypadku wierzyciel może starać się uzyskać odszkodowanie za poniesione straty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak to zrobić?

Co zrobić, gdy sprawca ma nieubezpieczony samochód?

Gdy staniemy w obliczu wypadku z nieubezpieczonym kierowcą, istnieje kilka kroków, które powinniśmy podjąć:

  1. Jeśli to możliwe, usuń pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie blokować ruchu. Po prostu zjedź na bok.
  2. Niezwłocznie zadzwoń po policję. Notatka funkcjonariuszy będzie bardzo pomocna w sprawie.
  3. Zbierz wszelkie dostępne dowody dotyczące wypadku, włącznie z danymi drugiego pojazdu, miejscem i czasem zdarzenia oraz fotografiami uszkodzeń.

Gdzie zgłaszamy szkodę z nieubezpieczonym kierowcą?

Szkodę z nieubezpieczonym kierowcom musisz zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela.

Powiadom swojego ubezpieczyciela o wypadku, nawet jeśli sprawca nie ma OC. Twój ubezpieczyciel będzie mógł udzielić Ci informacji na temat dalszych kroków do podjęcia. Często także to Twój ubezpieczyciel wypłaci Ci należne odszkodowanie a sam rozliczy się z UFG.

Musisz wiedzieć, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie OC nie ma prawa odmowy przyjęcia zgłoszenia roszczenia wobec nieubezpieczonego kierowcy. Wynika to wprost z artykułu 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), który brzmi:

  1. Uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.
  2. Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

Co dzieje się dalej?

Zgłaszając sprawę do ubezpieczyciela, musisz dostarczyć mu wszystkie zebrane dowody. Ubezpieczyciel przeprowadza wówczas postępowanie likwidacyjne, co w praktyce oznacza, że sprawdza:

  • zasadność roszczenia
  • wysokość odszkodowania
  • zbiera od Ciebie potrzebne dokumenty
  • przekazuje akta do UFG celem wypłaty odszkodowania.

Ostateczną decyzję o wypłacie odszkodowania z UFG podejmuje jednak nie ubezpieczyciel, któremu zgłaszasz sprawę, a sam Fundusz. Na wydanie tej decyzji ma 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt od zakładu ubezpieczeń.

Kiedy UFG nie wypłaca pełnego świadczenia za kolizję z pojazdem bez OC?

Chociaż wydaje się to niesprawiedliwe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci świadczenia za szkody w mieniu, które poszkodowany poniesie w wyniku kolizji lub wypadku z nieubezpieczonym samochodem, jeśli sam posiada polisę AutoCasco. Innymi słowy, jeśli poszkodowany ma ubezpieczenie AC, likwidacja szkody następuje z jego polisy.

Jak łatwo się domyślić, likwidacja szkody z AC powoduje zwyżkę składki za ubezpieczenie, którą musi pokryć w tym wypadku osoba poszkodowana. Jeżeli jednak udowodni UFG, że szkoda powstała z winy nieubezpieczonego kierowcy, może wnioskować do UFG o pokrycie różnicy wynikającej ze zwyżki w ubezpieczeniu.

Czy nieubezpieczony sprawca kolizji lub wypadku pozostanie bezkarny?

Niewątpliwie, jednym z głównych pytań po wypadku z udziałem nieubezpieczonego kierowcy jest kwestia odpowiedzialności sprawcy. Czy nieubezpieczony sprawca wypadku pozostanie bezkarny? Odpowiedź brzmi: niekoniecznie.

Policja, która przybędzie na miejsce wypadku, nałoży na sprawcę mandat, ale na tym się nie skończy. Ustawa nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia OC na każdego właściciela pojazdu mechanicznego. W przypadku kolizji spowodowanej przez kierowcę bez OC UFG nałoży na niego karę. Kara może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Może się jednak zdarzyć, że sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia, albo jest nieznany (bo np. do szkody doszło na parkingu). Co wtedy?

Co z odszkodowaniem, jeśli sprawca wypadku lub kolizji jest nieznany?

Może się wydawać, że gdy sprawca kolizji lub wypadku jest nieznany, poszkodowany jest na przegranej pozycji, ale niekoniecznie tak jest.

Uzyskanie zadośćuczynienia z UFG jest możliwe, o ile poszkodowany w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała. Z kolei odszkodowanie na naprawę samochodu jest możliwe, jeśli szkoda spowoduje śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia przez co najmniej 14 dni u któregokolwiek z uczestników wypadków.

Zdarzenie nieubezpieczonym sprawcą wypadku — podsumowanie

Wypadki z nieubezpieczonym kierowcą mogą stanowić poważne wyzwanie dla poszkodowanych, ale istnieją sposoby na uzyskanie należnego odszkodowania. Ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki oraz działać zgodnie z przepisami prawa. Czasem warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak prawnicy specjalizujący się w sprawach ubezpieczeniowych, lub firm zajmujących się odszkodowaniem.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, dlatego warto dostosować podejście do konkretnej sytuacji.

FAQ — Najczęściej zadawane pytania

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Każdy, kto posiada numer rejestracyjny lub numer VIN może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC, wykorzystując do tego dostępne narzędzie na stronie www.ufg.pl. Posiadając obie te informacje oraz datę pierwszej rejestracji pojazdu, informację o ubezpieczeniu można sprawdzić także na www.historiapojazdu.gov.pl.

Jak sprawdzić, czy polisa OC sprawcy kolizji jest aktualna?

Możesz sprawdzić, czy polisa OC sprawcy jest aktualna, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie www.ufg.plW tym celu potrzebujesz znać jego numer rejestracyjny lub numer VIN.

Ile trwa wypłata odszkodowania przez UFG?

Jeśli UFG podejmie decyzję o zasadności zgłoszonego roszczenia, wypłaci odszkodowanie. Odbywa się to w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy od zakładu ubezpieczeń. Może się zdarzyć, że UFG potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, wówczas w tym terminie wypłaci jedynie bezsporną część odszkodowania, a pozostałą w ciągu 14 dni od ustalenia tych okoliczności.