Różnice-między-OC-i-AC

Różnice między OC i AC — Jakie ryzyko pokrywają te ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC i AC to dwa filary bezpieczeństwa każdego kierowcy. Chociaż oba wiążą się z bezpieczeństwem na drodze, różnią się zakresem ochrony i przeznaczeniem. W tym artykule wyjaśnimy, jakie są główne różnice między OC a AC oraz jakie ryzyko pokrywają.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi wyrządzonych przez kierowcę szkód osobom trzecim. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego, mające na celu pokrycie kosztów szkód majątkowych i osobowych, które mogą zostać wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu OC:

 • Obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
 • Chroni poszkodowanych w wypadku drogowym, gdy to Ty jesteś sprawcą.
 • Obejmuje szkody majątkowe (np. naprawa uszkodzonego samochodu, zniszczone mienie) i szkody osobowe (np. koszty leczenia, zadośćuczynienie za ból i cierpienie).
 • Nie chroni Twojego samochodu.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC (AutoCasco), z kolei, jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które oferuje szeroki zakres ochrony dla samego pojazdu właściciela. Obejmuje ono szkody wynikające z kolizji, kradzieży, aktów wandalizmu, a także szkody spowodowane przez różne zdarzenia losowe, takie jak gradobicia czy powodzie. Ubezpieczenie AC daje możliwość indywidualnego dostosowania zakresu ochrony do potrzeb i oczekiwań właściciela pojazdu, co często wiąże się z wyższą składką niż w przypadku ubezpieczenia OC.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu AC:

 • Dobrowolne.
 • Chroni Twój samochód w przypadku: uszkodzenia (np. w wyniku kolizji, stłuczki, gradobicia), kradzieży, zniszczenia (np. przez żywioły, akt wandalizmu)
 • Zakres ochrony może się różnić w zależności od wybranej wariantu.
 • Zwykle wiąże się z wyższą składką niż OC.

Podstawowe różnice pomiędzy OC i AC

Cecha OC AC
Obowiązkowe Tak Nie
Chroni Poszkodowanych Właściciela
Zakres ochrony Szkody majątkowe i osobowe
Uszkodzenie, kradzież, zniszczenie
Składka Niższa Wyższa

Jakie ryzyko pokrywają ubezpieczenia OC i AC?

Ubezpieczenia OC i AC to ubezpieczenia drogowe, które zapewniają kompleksową ochronę na różne sytuacje, jakie mogą wydarzyć się podczas użytkowania pojazdu. Jednakże zakres ochrony, jaki zapewniają, znacząco się różni. OC chroni przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu, pokrywając koszty związane z uszkodzeniem mienia, zdrowiem, lub życiem osób trzecich. AC zaś oferuje ochronę dla samego pojazdu kierowcy, obejmując szeroki wachlarz ryzyk, w tym uszkodzenia, kradzież czy zniszczenia z różnych przyczyn, dając poczucie bezpieczeństwa właścicielowi pojazdu.

Ryzyko pokrywane przez OC:

 • wypadek drogowy z Twojej winy,
 • uszkodzenie mienia innych osób,
 • uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innych osób.

Ryzyko pokrywane przez AC:

 • uszkodzenie Twojego samochodu z różnych przyczyn (np. kolizja, stłuczka, gradobicie),
 • kradzież Twojego samochodu,
 • zniszczenie Twojego samochodu (np. przez żywioły, akt wandalizmu, pożar).

Różnice między OC i AC — podsumowanie

Polisa OC to niezbędne ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi konsekwencjami spowodowania szkody innym osobom. Z kolei polisa AC to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni Twój samochód przed różnymi ryzykami, a ich zakres uzależniony jest od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Pamiętaj, że przed zakupem ubezpieczenia warto porównać oferty różnych firm. Należy też dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), aby poznać zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności.

W naszej ofercie znajdziesz obie polisy dla swojego pojazdu. Z ich ofertą i większą ilością informacji na ich temat możesz zapoznać się tutaj:

Uwaga:

Artykuł ten ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty ubezpieczeniowej.

 

FAQ — Najczęściej zadawane pytania o różnice pomiędzy OC i AC

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Od czego zależy cena OC i AC?

Cena OC i AC zależy od wielu czynników, takich jak wiek i doświadczenie kierowcy, marka i model samochodu, miejsce zamieszkania oraz historia ubezpieczeniowa.

Czy AutoCasco ma wpływ na OC?

AutoCasco (AC) nie ma bezpośredniego wpływu na cenę OC.

Co droższe OC czy AC?

Zazwyczaj ubezpieczenie AC jest droższe niż OC ze względu na szerszy zakres ochrony.

Czy każdy samochód musi mieć wykupione zarówno OC, jak i AC?

Nie każdy samochód musi mieć wykupione AC; jest to ubezpieczenie dobrowolne, w przeciwieństwie do OC, które jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.