Załamana kobieta siedząca na kanapie w salonie, wśród porozwalanych rzeczy. Kradzież z włamaniem i rabunkiem.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – jak wybrać polisę?

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku to istotny aspekt bezpieczeństwa dla każdego rodzaju działalności. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę, czy duży koncern, zawsze istnieje ryzyko kradzieży lub włamania. Konsekwencje tego zdarzenia mogą być dla Ciebie bardzo szkodliwe. Przerwa w działalności to tylko jeden z wielu skutków kradzieży mienia, dlatego warto zabezpieczyć swoją firmę przed takimi zdarzeniami poprzez ubezpieczenie mienia.

Dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę od kradzieży lub włamania?

Kradzież lub włamanie może wyrządzić poważne szkody finansowe dla Twojej firmy. Możesz stracić wartościowe urządzenia, surowce czy produkty. A to tylko początek problemów. Kradzież wartościowych przedmiotów często wiąże się z brakiem narzędzi, które wykorzystujesz w codziennej pracy. Mimo iż podejmiesz próby ich odzyskania i zgłosisz sprawę na policję, musisz się liczyć z tym, że poszukiwanie sprawców może trwać długo, a zrabowane przedmioty często giną bez śladu. Prowadząc firmę, nie możesz sobie pozwolić na długi przestój, dlatego konieczny jest zakup nowych urządzeń i być może także naprawa części wyposażenia, które uległo zniszczeniu podczas włamania.

Skradzione narzędzia, takie jak laptop, drukarka, czy smartfon, a może też sprzęt używany do produkcji towarów, to tylko wierzchołek strat generujących nieprzewidziane koszty. Podczas włamania może dojść także do kradzieży dokumentów lub zewnętrznych nośników danych, a wraz z nimi do wycieku ważnych informacji. Takie zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek Twojej firmy, co może prowadzić do utraty zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży i włamania może zapewnić Ci ochronę finansową w przypadku takich sytuacji. Dzięki temu będziesz mógł szybko zregenerować straty i kontynuować swoją działalność. Co więcej, posiadanie takiego ubezpieczenia może stanowić element wzmocnienia wizerunku Twojej firmy jako solidnego i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia od kradzieży lub włamania?

Przy wyborze ubezpieczenia od kradzieży lub włamania należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

 1. Po pierwsze, warto sprawdzić, jakie dokładnie szkody obejmuje ubezpieczenie. Niektóre polisy ubezpieczeniowe oferują ochronę tylko w przypadku włamania i kradzieży, podczas gdy inne oferują także ochronę w przypadku rabunku, przez co rozumie się czynną napaść na osobę, która staje na przeszkodzie złodziejom.
 2. Po drugie, należy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Często ubezpieczyciele wymagają zabezpieczeń dodatkowych, takich jak alarmy, monitoring czy zabezpieczenia drzwi i okien. Konieczne może być również przestrzeganie określonych procedur w przypadku zgłaszania szkody, takich jak obowiązek powiadomienia policji czy konieczność dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. Zanim więc zdecydujesz się kupić ubezpieczenie, sprawdź dokładnie warunki zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 3. Po trzecie, zwróć uwagę, jakie przedmioty mogą zostać objęte ubezpieczeniem. Często warunki konkretnej oferty określają, co nie może stanowić przedmiotu ubezpieczenia oraz to, za jakie sprzęty i wyposażenie, możesz otrzymać odszkodowanie, gdy złodziej dokona kradzieży z włamaniem lub zrabuje ją, narażając na utratę życia lub zdrowia osoby, które staną mu na drodze.
 4. Kolejną rzeczą, na którą warto zwracać uwagę przy wyborze polisy, jest wysokość odszkodowania, jakie możesz otrzymać w przypadku szkody. Niektórzy ubezpieczyciele narzucają sumę ubezpieczenia z góry, podczas gdy pozostali pozwalają na zdefiniowanie indywidualnej kwoty.
 5. Ponadto należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę ubezpieczenia, ale także na zakres i warunki ochrony. Należy dokładnie sprawdzić, kiedy zadziała Twoje ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem. Często ubezpieczyciele określają konkretne zdarzenia, które objęte są ochroną. Jak to wygląda w TUiR Partner?

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w TUiR Partner

W TUiR Partner przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące grupy mienia:

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe stanowiące własność Ubezpieczającego,
 • wartości pieniężne stanowiące własność Ubezpieczającego,
 • mienie pracownicze,
 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi.

Jednocześnie w OWU i Karcie Produktu znajdziesz szczegóły przedmiotu ubezpieczenia i wszystkie wyłączenia. Co więcej, niektórzy TUiR Partner oferuje także możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ubezpieczenie środków obrotowych, czyli szkody w wartościach pieniężnych w trakcie ich transportu, wskutek różnych zdarzeń losowych, takich jak wybuch pożaru, wypadek i inne zdarzenia przewidziane w umowie ubezpieczeniowej.

Do jakiej kwoty obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży lub włamania?

Suma ubezpieczenia od włamania i kradzieży lub rabunku ustalana jest przez Ubezpieczającego w oparciu o właściwy system, przewidziany dla danej oferty ubezpieczeniowej. Uwzględnia się przy tym wartość maszyn, urządzeń i wyposażenia lub przewidywaną wartość środków obrotowych.

Jaki zakres działań obejmuje ubezpieczenie od kradzieży lub włamania?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zawsze zależy od indywidualnej umowy pomiędzy Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem, jednak podstawy zakres ochrony w polisie chroniącej mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia polegające na usiłowaniu lub dokonaniu zaboru mienia w wyniku:

 • kradzieży z włamaniem do pomieszczenia
 • rabunku w pomieszczeniu,
 • dewastacji wewnątrz pomieszczenia.

Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku — podsumowanie

Podsumowując, ubezpieczenie mienia od kradzieży i włamania jest niezbędne dla każdej firmy, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo i ochronić się przed ewentualnymi stratami finansowymi. Przy wyborze ubezpieczenia należy dokładnie przemyśleć swoje potrzeby i wymagania, aby wybrać najlepszą ofertę dla swojej firmy. Warto też pamiętać, że zabezpieczenie mienia to tylko jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa dla firmy.

Dobrze jest także zainwestować również w inne środki, takie jak monitoring, alarmy czy szkolenia dla pracowników, aby zminimalizować ryzyko włamania i kradzieży. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoja firma jest dobrze chroniona przed zagrożeniami związanymi z kradzieżą i włamaniem, co pozwoli Ci skupić się na rozwoju i rozwijaniu swojej działalności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *