Teksturowa gaśnica i tekturowy płonący dom. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – ile kosztuje i jak chronić nieruchomość?

Pożar to jedno ze zdarzeń, które może dotyczyć każdego. Nie można przewidzieć, kiedy taki nieszczęśliwy wypadek może się przytrafić akurat Tobie, ale można się na niego przygotować. W tym artykule omówimy, ile kosztuje ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz jak chronić przed nimi nieruchomość.

Jak często dochodzi do pożaru nieruchomości?

Jak podają statystyki Państwowej Straży Pożarnej, w całym 2022 roku doszło do 32 320 pożarów w obiektach mieszkalnych. Ponad 2500 w obiektach produkcyjnych, a blisko 1000 pożarów wystąpiło w obiektach magazynowych. Liczby te są bardzo podobne do zdarzeń w 2021 roku, kiedy to w pożarach obiektów mieszkalnych strażacy interweniowali blisko 34 tysiące razy, z kolei w obiektach magazynowych i produkcyjnych łącznie blisko 3000. Wówczas w wyniku pożarów życie straciło 516 osób, a 2444 odniosły obrażenia. Jak widzisz, tego typu zdarzenia występują dość często i nigdy nie wiesz, kiedy pożar może wybuchnąć w Twoim domu, czy firmie, dlatego warto się przed nim zabezpieczyć. Choćby wykupując ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Czym jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych jest polisą ubezpieczeniową, która chroni nieruchomość przed szkodami wynikającymi z pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, powodzi, huraganu, gradobicia i innych zdarzeń losowych. Polisa obejmuje zwykle koszty naprawy lub odbudowy nieruchomości, a także koszty wynikające z utraty lub uszkodzenia mienia znajdującego się na wyposażeniu tych budynków. Choć należy wspomnieć, że nie wszystkie zdarzenia losowe, o których wspomnieliśmy, wchodzą w podstawowy zakres ochrony. Część z nich jest ryzykiem, o które można rozszerzyć takie ubezpieczenie, co oczywiście uzależnione jest od oferty konkretnego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie mienia od ognia w TUiR Partner

Wybierając ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w TUiR Partner, które skierowane jest do przedsiębiorców i dotyczy obiektów firmowych i ich wyposażenia, możesz liczyć na wsparcie finansowe, które w podstawowym wariancie polisy obejmuje takie ryzyka, w których *przedmiot ubezpieczenia zostanie uszkodzony w wyniku:

 • pożaru,
 • dymu i sadzy,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego.

*Przedmiotem ubezpieczenia nazywamy mienie znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, w tym m.in. budynki, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie.

Jakie ryzyka warto mieć oprócz pożaru?

Nie tylko w wyniku pożaru może dojść do uszkodzenia lub utraty mienia, dlatego zwykle polisę ubezpieczeniową można rozszerzyć o zakres takich zdarzeń, jak:

 • grad,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • huragan,
 • lawina,
 • osuwanie się ziemi,
 • śnieg,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu,
 • zalanie,
 • zapadanie się ziemi,
 • powódź,
 • katastrofa budowlana,
 • przepięcia,
 • akt terroru.

Oczywiście i w tym przypadku należy mieć na uwadze fakt, że zakres tych zdarzeń uzależniony jest od konkretnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Tutaj możesz sprawdzić, jak wygląda to w TUiR Partner: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – karta produktu

Czy polisa obejmuje usuwanie skutków po pożarze?

Z reguły po zakończeniu akcji ratowniczej, ubezpieczony zmuszony jest we własnym zakresie do usunięcia skutków po pożarze. Oznacza to, że sam będzie musiał doprowadzić nieruchomość do stanu pozwalającego na jej użytkowanie. Polisa ubezpieczeniowa zwykle nie pokrywa kosztów porządkowania nieruchomości, czy też jej remontu, a jedynie wartość utraconego mienia.

Jak ubezpieczyć nieruchomość od ognia?

Niezależnie od tego, czy szukasz ubezpieczenia dla swojego domu lub mieszkania, czy też dla firmowych obiektów, warto wykupić ubezpieczenie jeszcze przed rozpoczęciem użytkowania budynku. Zanim jednak podpiszesz umowę, dokładnie sprawdź wszystkie jej zapisy i zapisy załączników, szczególnie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), które definiują m.in.

 • przedmiot i miejsce ubezpieczenie,
 • zakres ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności.

Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy dana oferta odpowiada Twoim potrzebom, a jeśli nie, warto porozmawiać z ubezpieczycielem o przedmiocie ubezpieczenia i zakresie ochrony, który Cię interesuje. Bardzo często daje on możliwość dopasowania oferty do konkretnych potrzeb choćby poprzez możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o specyficzne zdarzenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Koszt ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, wartość nieruchomości, wiek budynku, rodzaj i ilość mienia, które chcesz ubezpieczyć, a także od sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku szkody. Koszt ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych waha się więc od kilkuset do kilku, a może i kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Oczywiście ubezpieczenie domu i mieszkania jest zwykle tańsze, niż ubezpieczenie działalności, zwłaszcza produkcyjnej, prowadzonej na kilkunastu tysiącach metrów kwadratowych powierzchni hal.

Jak konstrukcja domu lub budynku wpływa na cenę ubezpieczenia od ognia?

Konstrukcja budynku jest jednym z czynników, który znacznie wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej. Budynki drewniane standardowo uznaje się za łatwopalne, przez co składka może wzrosnąć nawet o 100% w porównaniu z budynkiem o podobnych parametrach wykonanych z betonu lub cegły. Jednak znaczenie ma tu nie tylko materiał ścian, ale także okien, drzwi, a w dużej mierze również pokrycia dachowego i elewacji.

Jak zgłosić szkodę po pożarze nieruchomości?

Gdy dojdzie do pożaru, ubezpieczający powinien zrobić wszystko, aby nie pozwolić mu się rozprzestrzenić, co oczywiście nie jest łatwe, zwłaszcza gdy pożar rozprzestrzenia się w znacznym tempie. Po zakończeniu akcji ratowniczej ubezpieczający powinien zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Z reguły ma na to od 3 do 7 dni od wystąpienia zdarzenia, ale okres ten uzależniony jest od konkretnej oferty.

Oczywiście takie zdarzenie należy udokumentować. Przydać się może protokół akcji ratowniczej od straży pożarnej, oświadczenia administratora nieruchomości, zdjęcia i wszelkie rachunki i umowy dokumentujące wartość mienia. Dzięki temu ubezpieczycielowi o wiele łatwiej przyznać rekompensatę za zniszczenia spowodowane pożarem w odpowiedniej wysokości.

Jak wycenić szkody po pożarze?

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania oblicza się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania. Mówimy tu o cenach mienia, będącego przedmiotem ubezpieczenia, które uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie pożaru.

Warto jednak dodać, że ustalenie szkody i wysokości odszkodowania może być rozpatrywane według wartości przedmiotu ubezpieczenia, uwzględniając lub nie uwzględniając kosztów amortyzacji, napraw i bieżących remontów. Jeśli chcesz wiedzieć, jak przebiega wycena szkody i odszkodowania w TUiR Partner, sprawdź zapisy w OWU polisy.

Kiedy nie będzie odszkodowania za ubezpieczenie od ognia?

Chociaż warto kupić ubezpieczenie nieruchomości, to musisz się liczyć z tym, że nie zawsze zostanie Ci wypłacone odszkodowanie. Każdy z ubezpieczycieli przewiduje pewne wyłączenia. Najczęściej należy do nich pożar nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki lub takich, eksploatowanych bez wymaganych pozwoleń, czy też użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odszkodowania nie otrzymasz także w razie rażącego niedbalstwa, czyli np. składowania materiałów łatwopalnych obok pieca. Chyba że zapisy umowy przewidują takie ryzyko.

Od jakich innych zdarzeń można ubezpieczyć nieruchomość?

Pożar to jedno z ryzyk, od których warto ubezpieczyć nieruchomość i mienie znajdujące się na jego wyposażeniu. Wspomnieliśmy już o tym, że warto rozszerzyć zakres tych ryzyk o huragan i inne żywioły, a także o katastrofę budowlaną czy trzęsienia ziemi, zwłaszcza jeśli budynek znajduje się w miejscach narażonych na ich powstanie. Coraz częściej słyszymy o trzęsieniach i zapadaniu się ziemi na południu Polski. To jednak nie wszystko.

Majątek, który znajduje się na wyposażeniu budynków, taki jak maszyny i urządzenia służące Ci w codziennej pracy, czy też sprzęt elektroniczny taki jak komputery, drukarki i inne narzędzia są cennym łupem dla złodziei, dlatego warto wykupić także ubezpieczenie od kradzieży. Zwróć się do nas, a pomożemy Ci dobrać takie produkty ubezpieczeniowe, które będą dla Ciebie realnym wsparciem na wypadek ognia i innych żywiołów, a także innych nieprzewidzianych zdarzeń.