Kobieta korzystająca z laptopa przy biurku, na którym leżą telefon i tablet. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego RTV, AGD, PC

Czy zdarzyło Ci się wylać kawę na klawiaturę laptopa albo zalać nią kiedyś telefon? A może w wyniku przepięcia w przedłużaczu spaliła się drukarka? Często uszkodzony sprzęt RTV, AGD i PC nie nadaje się wówczas do naprawy, a nawet jeśli, to ta może okazać się dość kosztowna. Warto wtedy skorzystać z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i uzyskać wsparcie finansowe w chwili uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu. Jakie urządzenia można objąć takim ubezpieczeniem, ile ono kosztuje i w jakich przypadkach działa? Odpowiadamy w artykule.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego nazywamy polisę, w ramach której w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Rodzaj sprzętu, podobnie jak zakres zdarzeń objętych ochroną może się jednak różnić w zależności od oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ponadto każdy z nich w nieco inny sposób definiuje pojęcie sprzętu elektronicznego. W wielu przypadkach definicja ta odnosi się jednak do tych urządzeń, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – co może objąć?

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego można uzyskać od ubezpieczyciela wypłatę odszkodowania, gdy ten zostanie uszkodzony lub zniszczony w przypadku zdarzeń losowych, ale też często w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego można objąć urządzenia RTV, AGD, PC, w tym:

  • urządzenia stacjonarne, w tym sprzęt RTV, AGD, PC
  • urządzenia mobilne, w tym smartfony, telefony komórkowe, tablety
  • zewnętrzne nośniki danych.

Wielu ubezpieczycieli klasyfikuje ten sprzęt na urządzenia stałe i ruchome. Na przykład lodówka w zabudowie traktowana jest jako sprzęt stały, a wolnostojąca jako ten ruchomy. Istotny jest także fakt, kiedy można otrzymać odszkodowanie.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma indywidualną ofertę produktów ubezpieczeniowych i określa własne warunki ubezpieczenia. W przypadku TUiR Partner ubezpieczenie to skierowane jest do osób fizycznych i przedsiębiorców, a przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zainstalowany na stanowisku pracy, gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem, określony w umowie, zgodnie z załączonym do niej wykazem.

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest od oferty i indywidualnych warunków, ale może obejmować takie zdarzenia, jak szkody wynikłe z:

  • nieprawidłowego użytkowania sprzętu, błędów w obsłudze lub braku kompetencji do jego obsługi,
  • z aktów wandalizmu,
  • wskutek pożaru,
  • wskutek zalania, działania wody i wilgoci,
  • nieprawidłowego montażu, produkcji lub wad materiałowych,
  • wskutek przeciążeń elektrycznych.

Czy warto brać ubezpieczenie na sprzęt?

Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu elektronicznego mogą wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Decydując się na zakup ubezpieczenia, które obejmie te sprzęty swoją ochrony, zdejmujemy z siebie ryzyko znacznego wydatku, do którego mogłoby doprowadzić nieumyślne uszkodzenie sprzętu. Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie konsekwencje, ewentualna awaria sprzętu niesie dla niego.

W przypadku gospodarstwa domowego, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu RTV i AGD może być znacznym obciążeniem dla domowego budżetu, spowodowanym przez nagłe, nieplanowane wydatki związane z koniecznością zakupu nowej pralki, czy lodówki. Natomiast w przypadku firmy, zdarzenie prowadzące do awarii sprzętu może mieć o wiele bardziej dotkliwe skutki.

Co daje ubezpieczenie elektroniki w TUiR Partner?

Oferta ubezpieczeniowa TUiR Partner skierowana jest głównie do przedsiębiorstw. Nie ma znaczenia, jakiej wielkości jest Twoja firma. Zarówno ubezpieczenie sprzętu przenośnego, jak i urządzeń stacjonarnych, jest rozsądnym posunięciem.

Jeżeli w codziennej działalności Twojej firmy używa się komputerów PC, laptopów, telefonów i drukarek, to trudno sobie wyobrazić jej funkcjonowanie bez tych urządzeń. Tymczasem wybuch pożaru, przepięcie w sieci elektrycznej lub inne nieumyślne zdarzenie może doprowadzić do przerwy, lub zakłócenia działalności będącego następstwem szkody materialnej w sprzęcie elektronicznym. Nie chcesz przecież być zmuszony do zawieszenia działalności firmy, nawet na kilka dni, gdyż może to generować dla Ciebie spore koszty.

TUiR Partner oferuje także możliwość ubezpieczenia zewnętrznych nośników danych i czasowego zwiększenia kosztów działalności, do jakich może doprowadzić zdarzenie, w wyniku którego zostanie uszkodzone mienie ruchome i pozostały sprzęt elektroniczny na wyposażeniu firmy. To kolejny powód, dla którego warto kupić ubezpieczenie sprzętu RTV i AGD.

Jak można ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

W przypadku gospodarstw domowych, ubezpieczenie mienia ruchomego i sprzętu w zabudowie pozostającego na wyposażeniu mieszkania jest często jedną z możliwości rozszerzenia polisy mieszkaniowej. Zakres ubezpieczenia mieszkania może często zostać rozszerzony także o ubezpieczenie sprzętu od kradzieży z włamaniem, czy wielu innych zdarzeń losowych.

W przypadku firm polisa ubezpieczeniowa, chroniąca sprzęt RTV i AGD jest najczęściej produktem niezależnym od innych produktów ubezpieczeniowych i może zostać zawarta zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W TUiR Partner możesz w ten sposób w jednej polisie wykupić ubezpieczenie laptopa, smartfonu, aparatu fotograficznego, komputera PC, drukarki, a nawet zmywarki czy pralki. Sprawdź tutaj, jaką masz możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w naszym towarzystwie.

Gdzie ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Jeśli chcesz ubezpieczać elektroniczne elementy stałe i ruchomości w swojej firmie, możesz skontaktować się z nami. Przedstawimy Ci atrakcyjną ofertę polisy dopasowanej do Twoich indywidualnych potrzeb. Sam zdecydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej wartości odszkodowania, jaką wypłacimy Ci w przypadku awarii lub utraty sprzętu elektronicznego. Najlepiej dopasować ją do wartości sprzętu.

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Wysokość składki ubezpieczeniowej dla polisy sprzętu elektronicznego uzależniona jest od wielu różnych czynników. W przypadku ubezpieczenia dla firm będzie to m.in. rodzaj prowadzonej działalności, ilość i rodzaj sprzętu, który ma zostać objęty ochroną i wartość tego sprzętu. Wysokość składek dla polisy trwając 12 miesięcy zaczyna się już od kilkuset złotych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego RTV, AGD, PC — podsumowanie

Jeśli obawiasz się konsekwencji, jakie mogą generować różne zdarzenia losowe, prowadzące do awarii sprzętu, wykup polisę ochronną. Niezależnie od tego, czy chciałbyś uzyskać odszkodowanie za urządzenia RTV i AGD w domu, czy też za elektronikę w biurze, wykup polisę na wypadek uszkodzenia lub utraty sprzętu. Pozwoli Ci to na pokrycie kosztów naprawy lub zakup nowych urządzeń, które są Ci niezbędne.

Kupując polisę, sprawdź zakres zdarzeń, jakie mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, sprawdź wyłączenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu i wybierz taką polisę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Pamiętaj, że w TUiR Partner masz możliwość ustalenia własnej sumy ubezpieczenia.