Kara za brak OC — ile wynosi i jak jej uniknąć

Kara za brak OC — ile wynosi i jak jej uniknąć?

Ubezpieczenie OC jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że każdy właściciel takiego pojazdu musi wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jednak co się stanie, gdy właściciel pojazdu zapomni wykupić takiej polisy? Jaka kara za brak OC w 2023 roku go czeka? Czy można jej uniknąć? Odpowiadamy.

Kiedy można otrzymać karę za brak ważnego OC?

Zwykłe roztargnienie właściciela pojazdu jest najczęstszą przyczyną braku OC, a za tym idzie narażenia się na karę. Wystarczy spóźnić się kilka dni z zawarciem obowiązkowej polisy dla swojego samochodu lub motocykla, aby otrzymać nawet kilka tysięcy złotych kary za brak OC.

Kolejną przyczyną kary za brak ważnej polisy OC jest błędne przekonanie właścicieli pojazdów, że nieużytkowany pojazd nie musi być ubezpieczony. Niestety, dopóki nie zostanie on wyrejestrowany, nawet gdy jest niesprawny i stoi w garażu, należy opłacać za niego polisę.

Jeszcze jedną przyczyną prowadzącą do nałożenia kary na posiadacza pojazdu mechanicznego za brak OC jest przekonanie, że kupując samochód używany z ważną polisą OC, ta przedłuża się automatycznie. Nic bardziej mylnego.

No dobrze, ale kto w zasadzie nakłada te kary i w jaki sposób dowiaduje się, że pojazd nie ma aktualnej polisy?

Kto nakłada karę za brak ważnej polisy OC?

Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce w 1990 roku ustawodawca powołał instytucję, której zadaniem jest kontrolowanie tego rynku i wykonywanie pokrewnych zadań, zleconych przez ustawodawcę. Tą instytucją jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). To on może nałożyć kary na właścicieli pojazdów mechanicznych za brak OC. W jaki sposób UFG sprawdza ważność polisy?

UFG ma uprawnienia do sprawdzania danych ubezpieczenia OC w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych i w pełni je wykorzystuje. Nie robi tego ręcznie, ale za pomocą specjalnego algorytmu, który analizuje te dane i wykrywa nieprawidłowości takie jak brak ważnej polisy dla zarejestrowanego pojazdu. Na tej podstawie UFG wie, komu i w jakiej wysokości może nałożyć karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Pozostałe sposoby kontroli OC

Poza UFG ważność ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, mogą skontrolować także:

 • policja,
 • straż graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ),
 • pozostałe organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeżeli którykolwiek z wymienionych wyżej organów stwierdzi brak ważności OC, przekaże tę informację do UFG w ciągu 14 dni od przeprowadzenia kontroli.

Jak widać, posiadacz pojazdu mechanicznego musi się zatem liczyć z faktem, że brak ważnej polisy OC bardzo szybko zostanie wykryty, a co za tym idzie, UFG nałoży na niego karę. Czy faktycznie jest się czego bać? Jak wysokie to kary?

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC 2023

Wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia OC uzależniona jest od kilku czynników. Należą do nich:

 • wysokość minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku,
 • rodzaj pojazdu mechanicznego,
 • czas przerwy w ubezpieczeniu OC.

Maksymalna kara za brak OC a rodzaj pojazdu

Wysokość maksymalnej kary za brak ważnej polisy OC zależy od rodzaju pojazdu i tak:

 • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – jest trzykrotnością minimalnego wynagrodzenia;
 • dla samochodów osobowych – jest dwukrotnością minimalnego wynagrodzenia;
 • dla pozostałych pojazdów (w tym motocykli) – jest 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Brak ciągłości OC a wysokość kary

Kolejnym, wspomnianym czynnikiem wpływającym na wysokość kar finansowej za brak OC jest czas, przez jaki pojazd pozostaje bez ważnego ubezpieczenia. Karę za brak ciągłości w OC można otrzymać już za 1 dzień przerwy w ubezpieczeniu. Ustawodawca rozróżnia 3 okresy czasu przerwy w braku OC, dla których wysokość opłaty karnej wynosi:

 • przerwa do 3 dni – 20% maksymalnej opłaty karnej;
 • przerwa od 3 do 14 dni – 50% maksymalnej opłaty karnej;
 • przerwa powyżej 14 dni – 100% maksymalnej opłaty karnej.

Ile wynosi kara za brak OC w 2023 roku?

Obliczenie kary za brak OC w 2023 może sprawić nieco trudności. Wszystko za sprawą minimalnego wynagrodzenia, które z uwagi na wysoką inflację w roku 2022, wzrasta dwukrotnie.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wynosi:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – 3490,00 zł brutto
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. – 3600,00 zł brutto

Do obliczenia wysokości kary posłużmy się więc przykładem.

Przykład:

Pan Adam od dwóch miesięcy nie jeździ swoim samochodem. Do pracy dojeżdża pociągiem, zaś samochód pozostaje w garażu. Pan Adam przeoczył, że 10 dni temu skończyła mu się polisa OC na ten samochód. Pan Adam spostrzegł, że musi wykupić nowe ubezpieczenie, ale zrobił to za późno. UFG dopatrzył się braku ciągłości polisy i nałożył na Pana Adama karę w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Wszystko wydarzyło się w kwietniu 2023 roku, zatem kara wyniosła 3490,00 zł. Jak do tego doszło?

 • Minimalne wynagrodzenie w kwietniu 2023 to 3490,00 zł
 • Rodzaj pojazdu to samochód osobowy, w przypadku którego maksymalna kara za brak OC wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, a więc 3490,00 x 2 = 6980,00 zł.
 • Przerwa w braku polisy wyniosła 10 dni, a więc opłata karna wynosi 50% maksymalnej kary, czyli 6980,00 zł x 50% – 3490,00 zł.

Jak zapłacić karę od UFG za brak OC w 2023?

Gdy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykryje brak ciągłości w ubezpieczeniu, wyśle do posiadacza pojazdu wezwanie do zapłaty kary. Wezwany ma 30 dni od odbioru pisma na dokonanie wpłaty na podany w wezwaniu numer konta. Jeżeli tego nie zrobi, egzekucję należności przeprowadzi urząd skarbowy.

Jak uniknąć kary za brak OC 2023?

Co ciekawe Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę tylko za przerwę w braku OC w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeżeli przerwa obejmuje rok 2022 i rok 2023, a UFG wykryje ją w 2023, zapłacisz karę jedynie za czas przerwy w 2023 roku. Jednak co zrobić, jeśli nie chcesz jej zapłacić, bo uważasz, że masz ku temu dobre powody?

Kary za brak OC możesz uniknąć w dwóch przypadkach. W tym celu należy złożyć pisemne odwołanie i dla potwierdzenia swoich argumentów, dołączyć odpowiednie dokumenty. Chociaż nie ma pewności, że UFG uzna to odwołanie za zasadne i umorzy karę, to nie zaszkodzi spróbować.

Najbardziej oczywistą okolicznością, która uprawnia do odwołania się od decyzji nakładającej karę za brak ważnego OC, jest fakt, że w tym okresie miałeś zawarte ubezpieczenie. Jednak poza nią, możesz spróbować uniknąć zapłaty kary z powodu trudnej sytuacji finansowej,

Czy kara za brak polisy OC może się przedawnić?

Zgodnie z przepisami, kara za brak obowiązkowego OC wygasa po 3 latach od daty kontroli, jednak nie później niż po upływie 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym stwierdzono brak wymaganego ubezpieczenia pojazdu. Trzeba przy tym pamiętać, że UFG nalicza odsetki za każdy dzień zwłoki. Co więcej, okres przedawnienia może zostać wydłużony w przypadku:

 • przyznania się właściciela pojazdu do braku OC;
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego;
 • wszczęcia postępowania sądowego w celu ustalenia, czy pojazd był objęty ważnym ubezpieczeniem OC;
 • podjęcia przez organy egzekucyjne działań mających na celu pobranie kary od dłużnika.

Brak ciągłości OC — jak go uniknąć

Aby uniknąć przerw w ubezpieczeniu OC, należy przede wszystkim pamiętać o przedłużeniu polisy na czas. Praktycznie każdy ubezpieczyciel przypomina przed końcem polisy o możliwości jej przedłużeniu. Nie warto zwlekać z tą decyzją i gdy tylko otrzymasz takie powiadomienie, znaleźć czas na wybranie nowej oferty. Nie musisz decydować się na ofertę przedłużenia u swojego obecnego ubezpieczyciela, jeśli znajdziesz tańsze OC.

Jeśli wkrótce kończy się Twoja polisa, sprawdź ofertę ubezpieczenia OC pojazdu w Partner TUiR S.A.