Mężczyzna trzymający się za rękę owiniętą w niebieski bandaż. Ubezpieczenie NNW samochodu.

Ubezpieczenie NNW samochodu — czy warto ubezpieczyć kierowcę i pasażerów?

Nawet jeśli zachowujesz ostrożność na drodze, może przytrafić Ci się wypadek. Nikt z nas nie chce o nim myśleć, ale to się zdarza. W wyniku wypadku można ponieść uszczerbek na zdrowiu, ale też śmierć. Niewielu z nas lubi czytać takie treści, ale jeśli jesteś rozsądny, powinieneś mieć świadomość, że to prawda. Prawdą jest też, że nie ma skutecznego sposobu, który dałby 100% gwarancji uniknięcia wypadku komunikacyjnego. Jest za to sposób na ochronę przed jego następstwami — ubezpieczenie NNW samochodu. Czy warto je kupić? Odpowiadamy szczegółowo w tym artykule.

Czym jest ubezpieczenie NNW samochodu?

Zanim odpowiemy na pytanie, czym jest ubezpieczenie NNW samochodu, musimy wyjaśnić, że na rynku możesz znaleźć co najmniej dwa podobne produkty ubezpieczeniowe w tym zakresie:

 • NNW indywidualne — obejmuje ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków w życiu codziennym, podczas różnych aktywności.
 • NNW komunikacyjne — obejmuje ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków w czasie podróżowania samochodem.

Mówiąc o NNW samochodu, mówimy tak naprawdę o NNW komunikacyjnym.

NNW komunikacyjne

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW komunikacyjne) to dobrowolne ubezpieczenie mające na celu ochronę kierowcy oraz pasażerów pojazdu przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków. Ochrona obejmuje zdarzenia komunikacyjne w ruchu drogowym i zapewnia wsparcie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy i pasażerów. W przypadku doznania przez podróżujące samochodem osoby trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku ubezpieczyciel wypłaca im odszkodowanie.

Jak działa ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne działa na zasadzie umowy między ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Gdy dochodzi do wypadku, na mocy umowy ubezpieczyciel wypłaca ubezpieczonemu kierowcy lub jego pasażerom odszkodowanie. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład:

Pan Adam spowodował wypadek samochodowy i zderzył się z drugim autem. Nie zrobił tego umyślnie i był trzeźwy. W wyniku wypadku złamał nogę. Jego pasażerem była Pani Monika, która w wyniku wypadku złamała rękę. W drugim samochodzie oprócz kierowcy były jeszcze dwie osoby. Straty majątkowe i osobowe właściciela drugiego pojazdu i jego pasażerów pokryje polisa OC Pana Adama. O odszkodowanie z polisy OC Pana Adama może wnioskować także podróżująca z nim Pani Monika, ale Pan Adam oprócz obowiązkowej polisy OC posiada także NNW komunikacyjne.

Pan Adam nie może otrzymać rekompensaty za szkody osobowe z własnego OC, ale może otrzymać taką rekompensatę z ubezpieczenia NNW. Co więcej, ponieważ polisa NNW obejmuje także pasażerów, na dodatkowe świadczenie może liczyć także Pani Monika.

Co obejmuje polisa NNW? Kiedy działa?

Większość ubezpieczeń komunikacyjnych NNW obejmuje ochroną zdarzenia, w których doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek:

 • wypadku lub kolizji drogowej w ruchu drogowym,
 • wypadku lub kolizji drogowej w czasie postoju,
 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • załadunku lub rozładunku auta.

Istnieją jednak sytuacje, w których ubezpieczyciel może zastosować wyłączenia odpowiedzialności. Muszą one znaleźć się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Ubezpieczyciele stosują wyłączenia odpowiedzialności i zastrzegają, że nie wypłacą odszkodowania, jeśli:

 • kierowca, który prowadził ubezpieczony pojazd był nietrzeźwy,
 • kierowca spowodował wypadek umyślnie,
 • kierowca, który prowadził pojazd, nie miał do tego uprawnień.

Kogo chroni ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Tzw. polisa NNW samochodu, czyli NNW komunikacyjne to ubezpieczenie, które zawierane jest pomiędzy ubezpieczycielem a właścicielem, ale w odróżnieniu od indywidualnego NNW, NNW komunikacyjne przypisane jest do samochodu. Nie ma więc znaczenia, czy w wyniku zdarzenia objętego ochroną auto było prowadzone przez właściciela pojazdu, czy też inną osobę, której właściciel powierzył swój pojazd. Jeśli zatem ubezpieczający (właściciel ubezpieczone pojazdu) pożyczył auto bratu, co się stanie, jeśli będzie miał on wypadek?

Przykład:

Załóżmy, że Pan Adam wykupił ubezpieczenie NNW dla swojego samochodu. Pożyczył auto swojemu bratu, który podróżował z żoną. Brat spowodował wypadek, w wyniku którego i on i jego żona złamali rękę. Kto w tej sytuacji może otrzymać świadczenie z polisy? Oczywiście, że będzie to brat Pana Adama i jego żona. Ponieważ polisa chroni kierowcę i pasażerów, to właśnie oni mogą ubiegać się o rekompensatę kosztów leczenia obrażeń, jakich doznali w wypadku.

No dobrze, ale w jakich przypadkach i kiedy właściwie ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z polisy?

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z NNW samochodu?

Jeśli zdecydujesz się kupić NNW samochodu, każda osoba podróżująca Twoim samochodem i Ty sam zostajecie objęci ochroną ubezpieczeniową. Możecie wówczas liczyć na wypłatę odszkodowania do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w dwóch przypadkach:

 • z tytułu śmierci ubezpieczonego (odszkodowanie otrzyma jego rodzina lub uposażone osoby);
 • z tytułu trwałego uszczerbku na (odszkodowanie otrzyma poszkodowany).

Wielu ubezpieczycieli oferuje także możliwość rozszerzenia zakresu ochrony np. o:

 • pokrycie kosztów leczenia szpitalnego,
 • pokrycie kosztów operacji plastycznej.

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu?

Zapewne nie raz słyszałeś ten zwrot, ale czym właściwie jest „trwały uszczerbek na zdrowiu”?

Trwały uszczerbek na zdrowiu to zaburzenie czynności narządu lub układu człowieka, które powoduje jego trwałą dysfunkcję, zaburzenia czynności, czy zmniejszenie sprawności. Może nim być np. złamanie ręki, nogi, żebra, albo utrata oka, czy wzroku. W tym zakresie przed zakupem NNW samochodu dobrze jest sprawdzić definicję w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) towarzystwa ubezpieczeniowego. Podobnie jak zapis dotyczący sposobu obliczania procentu uszczerbku na zdrowiu.

Wysokość świadczenia z polisy będzie wypłacona w zależności od oceny stopnia rzeczonego uszczerbku. Każdy z ubezpieczycieli ma tu pełną dowolność, ale np. w przypadku złamania żebra czy ręki może być to 5%, a w przypadku utraty oka 30%. Co to właściwie oznacza? Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Czym jest suma ubezpieczenia i ile wynosi?

Większość ubezpieczycieli daje swoim klientom możliwość dopasowania sumy ubezpieczenia do swoich potrzeb. Zwykle mogą oni wybrać jeden z dostępnych wariantów lub określić indywidualną sumę ubezpieczenia. Czy to oznacza, że w razie wypadku dostaną odszkodowanie w wysokości tej sumy? Nie.

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić z tytułu polisy, przy czym maksymalna kwota odszkodowania z zasady wypłaca jest uprawnionym osobom w przypadku śmierci ubezpieczającego. Co w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu?

Wysokość odszkodowania w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu uzależniona jest od stopnia uszczerbku, czyli oceny %. Oceny, na podstawie przedstawionych mu dokumentów, dokonuje sam ubezpieczyciel i jeśli dla danego zdarzenia przewiduje zakres procentowy, to o decyduje, ile on wyniesie. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład:

Pan Adam posiada ubezpieczenie NNW samochodu z sumą ubezpieczenia na 100 000 zł. W wyniku wypadku, którego był sprawcą, złamał rękę. Zebrał dokumenty z leczenia takie jak wypis ze szpitala, opis przebiegu leczenia, wyniki badań, rachunki za lekarstwa i dostarczył je wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zaznaczył w warunkach umowy ubezpieczenia, że dla zdarzenia, jakim jest złamanie ręki, przewiduje wypłatę świadczenia w zakresie od 1 do 5% sumy ubezpieczenia. Na podstawie analizy dostarczonych mu przez Pana dokumentów ocenił, że jego uszczerbek na zdrowiu wynosi 2%. Oznacza to, że Pan Ada otrzyma z polisy 2000 zł.

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów?

Jak każdy produkt ubezpieczeniowy, tak i zakup ubezpieczenia NNW do samochodu, to indywidualna decyzja ubezpieczającego. Łatwo jednak dostrzec jego liczne zalety. Bezpieczeństwo w czasie podróży to bardzo istotna kwestia. Ponieważ polisa NNW dla kierowcy chroni zarówno jego samego, jak i pasażerów, dobrze jest kupić NNW samochodu. Trzeba pamiętać, że ochrona obejmuje kierowcę nawet wtedy, jeśli jest sprawcą wypadku, a to duża zaleta tego produktu.

Takie ubezpieczenie możesz kupić w pakiecie wraz z OC lub OC i AC. Jak każde inne ubezpieczenie samochodu, umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Jeśli jednak Twoja polisa OC kończy się dopiero za kilka miesięcy, a chciałbyś zyskać ochronę z tytułu uszkodzenia ciała i podobnych zdarzeń już teraz, możesz kupić indywidualne NNW poza pojazdem.

Na co zwrócić uwagę, kupując NNW samochodu?

Jeśli zdecydujesz się kupić ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, zwróć uwagę przede wszystkim na zakres ubezpieczenia i indywidualne podejście ubezpieczyciela. Zakres ochrony powinien obejmować różne typowe zdarzenia w ruchu drogowym i wypłatę środków na pokrycie kosztów leczenia, na przykład takich jak rehabilitacja, czy zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Poza tym powinieneś mieć możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia, która będzie dopasowana do Twoich potrzeb.

Przyjrzyj się także naszej ofercie: NNW kierowcy i pasażerów.